Przejdź do treści

SYMPOnet

Wejście do bazy


Zawartość: informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych. Rejestruje dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 roku, choć nielicznie występują opisy z lat wcześniejszych.
W bazie znajdują się opisy materiałów konferencyjnych wydanych w postaci tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej. Baza aktualizowana jest na bieżąco.

Dostęp: bez ograniczeń w sieci Internet.