Przejdź do treści

BAZTECH

Wejście do bazy


Zawartość: publicznie dostępna baza bibliograficzno-abstraktowa rejestrująca:

 • artykuły z ok. 600 polskich czasopism od 1998 r. (do rekordów artykułów opublikowanych od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe),

 • publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych
 • materiały z konferencji

W 2002 roku bazę przeniesiono na serwer ICM UW, włączając do Biblioteki Wirtualnej Nauki.

Baza wpisuje się w ruch Open Access i jest jednym z komponentów Otwartej Nauki w Polsce.

Baza oferuje opcje:

 • wyszukiwania, według
  • dowolnego pola,
  • tytułu,
  • autora,
  • tytułu czasopisma,
  • cytowań
  • okresu publikacji ,
  • słów kluczowych,
  • zasobów pełnotekstowych
 • przeglądania:
  • listy czasopism,
  • listy twórców,
  • listy słów kluczowych,
  • listy wydawców,
  • listy bibliotek prenumerujących czasopisma,
  • spośród instytucji tworzących bazę

Zakres tematyczny: inżynieria, technika i oraz nauki ścisłe i ochrona środowiska (w wyborze).

Twórcami bazy są obecnie biblioteki 23 instytucji na podstawie umowy Konsorcjum BazTech. Koordynatorem przedsięwzięcia w latach 1998-2006 był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, obecnie - Politechnika Krakowska.
Zakres chronologiczny: od 1998 r.

Dostęp: bez ograniczeń w sieci Internet.

Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.