Przejdź do treści

Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych

Zadania Pracowni

Do podstawowych zadań Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych należy:

  • konserwacja zbiorów specjalnych, cymeliów i zbiorów XIX-wiecznych,

  • prowadzenie dokumentacji fotograficznej.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-266 Wrocław
tel.: 71 37 52 421
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Katarzyna Łabuz 71 3752 421
Iwona Bednarska 71 3752 421
mgr Dorota Chmielarz 71 3752 421
mgr Michalina Garus - Łukianowska 71 3752 421
Iwona Krókowska 71 3752 421
Małgorzata Kruk 71 3752 421
Zofia Romaszko 71 3752 421
Katarzyna Tokarz 71 3752 421