Przejdź do treści

Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych - Zakres prowadzonych prac

Zbiory specjalne BU z racji niespokojnych kolei losu noszą wyjątkowo liczne ślady zniszczeń, których z wielu powodów nie można w krótkim czasie usunąć. Powyższa sytuacja skłoniła PKZS do opracowania programu prac konserwatorskich, który umożliwiłby racjonalną opiekę nad księgozbiorem. O kolejności, charakterze i zakresie podejmowanych prac konserwatorskich decydują takie czynniki, jak: wartość obiektu, jego udostępnianie, ekspozycja, włączanie do zbiorów obiektów nowo zakupionych oraz wysoki stopień uszkodzenia obiektu.

czynnik  
wartość obiektu zabezpieczenie kodeksów przechowywanych w kasach oraz oznaczonych jako rara
 udostępnianie konserwacja oryginałów intensywnie udostępnianych
ekspozycje zabezpieczenie ze względu na kontakt obiektu z osobami spoza BU [wędrówka obiektu]
zabezpieczenie z powodu fizycznego nadwerężenia obiektu [ekspozycja kodeksu w pozycji otwartej, długotrwałe i intensywne oświetlenie, zbyt wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza] konserwacja ze względów estetycznych
zakupy zabezpieczanie kodeksów włączanych do księgozbioru
wysoki stopień uszkodzenia konserwacja obiektyw trudnych do przechowywania ze względu na ich zły stan zachowania

Opracowany program działań stanowi kanwę dla bardziej już szczegółowych poczynań konserwatorskich dotyczących zarówno zabezpieczeń cennych egzemplarzy jak i całych kolekcji.

Przykłady wykonanych prac konserwatorskich