Przejdź do treści

Pracownia Konserwacji Zbiorów Nowych

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Pracownia Konserwacji Zbiorów Nowych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 57 586, 71 37 57 585

Godziny pracy Pracowni
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00


Zadania realizowane w Pracowni

W oparciu o wyposażenie Pracowni i posiadane materiały konserwatorskie - wykwalifikowany zespół pracowników prowadzi konserwację tradycyjną, w której każdy obiekt biblioteczny, poddawany odpowiednim zabiegom konserwatorskim – traktowany jest indywidualnie, z uwzględnieniem jego specyfiki i stanu zachowania. Niezmiernie istotne jest zabezpieczanie i naprawa wytypowanych grup i jednostek obiektów bardzo zniszczonych. Zabezpieczenia introligatorskie mają szczególne znaczenie w działalności profilaktycznej, dotyczącej materiałów bibliotecznych.

W ramach prac introligatorskich i konserwatorskich wykonuje się:

  1. oprawę książek i czasopism pochodzących z księgozbiorów magazynowych i księgozbiorów podręcznych, oprawę wydawnictw własnych Biblioteki.

  2. konserwację i naprawę wydawnictw zniszczonych. Pracownia wykonuje następujące rodzaje opraw: oprawę półpłócienną i płócienną dla wydawnictw nowych, oprawy skórzane (półskórek lub cała skóra) dla wydawnictw wyjątkowo cennych i rzadkich, oprawy powtórne dla druków wydanych w XIX i na początku XX wieku.

  3. galanterię introligatorską: pudła ochronne dla rzadkich i nietypowych obiektów, pudełka, etui, teczki, a także zakładki na rewersy i odsyłacze oraz przekładki do katalogów.

  4. dezynfekcję zbiorów (liofilizacja).


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. Agnieszka Dyczko 71 3757 586
Monika Jarosławska 71 3757 586
Agata Marcinkowska 71 3757 586
Jolanta Rygiel 71 3757 586
Dorota Terlecka 71 3757 586
Iwona Załanowska 71 3757 586