Przejdź do treści

Pełnomocnik Dyrektora BU ds. Finansowych

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Pełnomocnik Dyrektora BU ds. Finansowych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 139
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00


Zadania

Do podstawowych zadań Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Finansowych należy prowadzenie spraw finansowych Biblioteki, we współpracy z Kwesturą, prowadzenie dokumentacji projektów realizowanych w Bibliotece, przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych zakupu towarów i usług wraz z kompletowaniem i przechowywaniem dokumentacji przetargowych oraz nadzór merytoryczny i formalno-rachunkowy nad projektami umów i trybem ich zawierania.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Magdalena Zimoląg 71 3463 139