Przejdź do treści

Punkt Informacyjny Biblioteki

Informacje ogólne

Punkt Informacyjny Biblioteki obsługiwany przez Oddział Informacji Naukowej mieści się na parterze budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy Fryderyka Joliot Curie 12 w holu głównym (poziom 0, Wejście Główne do budynku).


Adres do korespondencji:
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Informacji Naukowej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 76 24, 71 375 75 96
e-mail:

> Godziny otwarcia:

październik - czerwiec
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 14:00
lipiec, wrzesień
poniedziałek, czwartek: 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: 9:00 - 15:00
sierpień
Punkt Informacyjny
jest zamknięty

Zakres usług

W Punkcie Informacyjnym Biblioteki użytkownicy mają możliwość:

 • uzyskać bieżące informacje biblioteczne,

 • odebrać materiały wtórne zamówione wcześniej w PRiD,

 • wnieść opłaty za wybrane usługi biblioteczne,

 • wypełnić elektroniczny formularz umożliwiający zapisanie się do Biblioteki i zakupić karty czytelniane (założenie konta do Czytelń).


Zakres przyjmowanych wpłat

W Punkcie Informacyjnym Biblioteki użytkownicy mają możliwość wniesienia opłat za:

 • wyszukiwanie informacji w licencjonowanych serwisach informacyjnych typu online,

 • wydruki wykonane z licencjonowanych baz danych i stron internetowych,

 • usługi zlecone w Pracowni Reprografii i Digitalizacji,

 • karty czytelniane bez zdjęcia (10 dniową i 2 dniową) oraz ich prolongatę,

 • duplikaty kart bibliotecznych bez zdjęcia,

 • usługi zlecone w Pracowni Reprografii i Digitalizacji jest wnoszona przez użytkowników w chwili odbioru materiałów wtórnych (kserokopie, mikrofilmy, płyty DVD z nagranymi skanami),

 • zagubienie numerka wydawanego w czytelniach,

 • zagubienie numerka wydawanego w szatni,

 • niezwrócenie kluczyka do szafki samoobsługowej w terminie, jego zagubienie lub uszkodzenie zamka do szafki samoobsługowej w szatni.

Wszystkie opłaty wnoszone w Punkcie Informacyjnym Biblioteki mogą być dokonane wyłącznie gotówką.

Użytkownik jako potwierdzenie transakcji dokonanej w Punkcie Informacyjnym Biblioteki otrzymuje paragon fiskalny lub pokwitowanie – w zależności od rodzaju opłaty.


Faktury

Na życzenie użytkownika Pełnomocnik Dyrektora BU ds. Finansowych może wystawić fakturę.

Faktura wystawiana jest wyłącznie dla usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Chęć otrzymania faktury należy zgłosić bibliotekarzowi w Punkcie Informacyjnym Biblioteki.

Oryginał faktury można odebrać w Punkcie Informacyjnym Biblioteki w godzinach jego pracy.

Oryginał faktury może zostać wysłany na adres pocztowy. W takim przypadku do rachunku dolicza się koszty opłat pocztowych.

Faktura (kopia elektroniczna) może zostać wysłana bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez użytkownika.

Termin wysłania faktury określa Pełnomocnik.


Stanowiska komputerowe

W holu głównym Biblioteki dostępne są terminale komputerowe przeznaczone do:

 • wypełnienia formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się do Biblioteki,

 • wypełnienia formularzy elektronicznych umożliwiających wyrobienie kart czytelnianych uprawniających do korzystania z Czytelń oraz Informatorium,

 • sprawdzenia dostępności materiałów bibliotecznych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Terminali znajdujących się w holu Biblioteki nie wolno wykorzystywać do celów innych niż zapisane powyżej.