Przejdź do treści

Dyrekcja

Dyrektor
st. kustosz dyplomowany mgr inż. Grażyna Piotrowicz

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 120
fax: 71 34 63 166
e-mail:


Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów Ogólnych
kustosz dr Monika Górska

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 161
e-mail:


Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów Specjalnych
kustosz mgr Monika Jóźwiak

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 120
fax: 71 34 63 166
e-mail: