Przejdź do treści

Dyrekcja

Dyrektor
dr Dorota Siwecka

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: +48 71 34 63 120
e-mail:


Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów Ogólnych
kustosz dr Monika Górska

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: +48 71 37 52 161
e-mail:


Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów Specjalnych
kustosz mgr Monika Jóźwiak

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 120
e-mail: