Pracownia Reprografii i Digitalizacji - O pracowni

Pracownia Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu istnieje od 1951 roku. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczanie zgromadzonych w bibliotece najcenniejszych zbiorów rękopiśmienniczych, inkunabułów oraz unikatowych i cennych publikacji gromadzonych w Oddziałach: Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych, Kartograficznych oraz Graficznych i z kolekcji śląsko-łużyckiej. Innym bardzo ważnym zadaniem Pracowni jest ułatwianie czytelnikowi korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

W Pracowni klient-użytkownik ma możliwość wykonania duplikatu interesującego go materiału, w wybranej przez siebie formie (kserokopia, wydruk, skan, plik cyfrowy). Umożliwia mu to korzystanie z materiałów poza terenem Biblioteki.

Usługi realizowane w Pracowni wykonywane są na profesjonalnych materiałach i nowoczesnym sprzęcie obsługiwanym przez wysokiej klasy specjalistów. Zapewnia to najwyższą jakość materiałów duplikacyjnych, które mogą być wykorzystywane do prac naukowych, oraz profesjonalnych zastosowań wydawniczych i ekspozycyjnych.