Informacje dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych (ul. Joliot-Curie 12, Wrocław)

Miejsca parkingowe:
Wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Biblioteki w pobliżu wejścia służbowego, z którego mogą korzystać również osoby niepełnosprawne, poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Pracownicy ochrony służą pomocą w dotarciu do wygodnej windy kierującej na Poziom 0, z którego przy użyciu kolejnego ciągu wind - można swobodnie dotrzeć do wybranej agendy udostępniania zbiorów.

Udogodnienia w budynku Biblioteki:
Przestronne hole biblioteczne, drzwi bez progów oraz wygodne windy opisane alfabetem Braille’a, ułatwiają poruszanie się w budynku osobom niepełnosprawnym na wózkach i niedowidzącym. W Punkcie Informacyjnym Biblioteki, na poziomie 0 dyżurny bibliotekarz służy pomocą i odpowie na wszystkie pytania.
Toalety również zostały przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, są opisane alfabetem Braille’a i znajdują się na każdym poziomie. W agendach udostępniania (czytelnie, informatorium, obszar wolnego dostępu do zbiorów) przygotowano stanowiska do pracy z podwyższonymi blatami stołów oraz przewidziano szerokie odstępy pomiędzy regałami, które ułatwiają dostęp osobie na wózku.

Korzystanie ze zbiorów – udogodnienia:
Użytkownicy ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają do dyspozycji w agendach udostępniania zbiorów (Czytelnia Główna w budynku BUWr przy ul. K. Szajnochy 7/9 oraz w Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych, w Czytelni Śląskiej, w Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz w Informatorium – budynek BUWr przy ul. Joliot-Curie 12) stanowiska komputerowe przystosowane do obsługi przez osoby z dysfunkcją słuchu i wzroku (oprogramowanie powiększające wyświetlane na monitorze treści, lektor czytający zaznaczony tekst, klawiatura Braille’a) oraz lupy stacjonarne powiększające tekst.
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają także możliwość uzyskania prawa do korzystania z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią UWr (poprzez serwer proxy) na takich samych prawach jak pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich UWr.

Wypożyczanie zbiorów:
Użytkownicy niepełnosprawni mają prawo do ustanowienia pełnomocnika, który w ich imieniu będzie wypożyczał i prolongował materiały biblioteczne (Zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, § 50.2-3). Użytkownicy niepełnosprawni mają także regulaminowe prawo do wypożyczenia większej ilości wydawnictw i na dłuższy termin (§57.1 Regulaminu).