Przejdź do treści

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – miejsce przyjazne dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami (ul. Joliot-Curie 12, Wrocław)

Miejsca parkingowe:
Wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed budynkiem Biblioteki w pobliżu wejścia służbowego, z którego mogą korzystać również osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Pracownicy ochrony służą pomocą w dotarciu do wygodnej windy kierującej na Poziom 0, z którego przy użyciu kolejnego ciągu wind - można swobodnie dotrzeć do wybranej agendy udostępniania zbiorów.

Udogodnienia w budynku Biblioteki:
Przestronne hole biblioteczne, drzwi bez progów oraz wygodne windy opisane alfabetem Braille’a, ułatwiają poruszanie się w budynku osobom z niepełnosprawnościami na wózkach i niedowidzącym. W Punkcie Informacyjnym Biblioteki, na poziomie 0 dyżurny bibliotekarz służy pomocą i odpowie na wszystkie pytania.
Toalety również zostały przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, są opisane alfabetem Braille’a i znajdują się na każdym poziomie. W agendach udostępniania (czytelnie, informatorium, obszar wolnego dostępu do zbiorów) przygotowano stanowiska do pracy z podwyższonymi blatami stołów oraz przewidziano szerokie odstępy pomiędzy regałami, które ułatwiają dostęp osobie na wózku.

Korzystanie ze zbiorów – udogodnienia:
Użytkownicy z niepełnosprawnościami mają do dyspozycji w agendach udostępniania zbiorów (Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych, Czytelni Śląskiej, Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz w Informatorium) stanowiska komputerowe przystosowane do korzystania przez osoby z dysfunkcją wzroku (oprogramowanie powiększające wyświetlane na monitorze treści, lektor czytający zaznaczony tekst, klawiatura z powiększonymi znakami i Braille’a) oraz lupy stacjonarne powiększające tekst.
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego z niepełnosprawnościami mają także możliwość uzyskania prawa do korzystania z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią UWr (poprzez serwer proxy) na takich samych prawach jak pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich UWr.

Wypożyczanie zbiorów:
Użytkownicy z niepełnosprawnościami mają prawo do ustanowienia pełnomocnika, który w ich imieniu będzie wypożyczał i prolongował materiały biblioteczne (Zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, §36.1). Użytkownicy z niepełnosprawnościami mają także prawo do wypożyczenia większej ilości wydawnictw i na dłuższy termin (§43.1-3 Regulaminu udostępniana zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu).