Przejdź do treści

Legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego

Uwaga nauczyciele akademiccy UWr,
w nawiązaniu do Komunikatu JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nowej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego, zawiadamiamy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy korzystają z usług Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych UWr na podstawie karty bibliotecznej wykupionej w BUWr, że karta ta jest ważna i nadal można się nią posługiwać.

W przypadku chęci wykorzystywania legitymacji służbowej jako karty bibliotecznej, należy zgłosić się z legitymacją i dowodem osobistym do Wypożyczalni Miejscowej BUWr przy ul F. Joliot-Curie 12, w celu dokonania przez pracownika Wypożyczalni niezbędnych zmian w koncie bibliotecznym użytkownika, tj. dokonania zmiany numeru karty bibliotecznej. Po zapisaniu tych zmian w koncie bibliotecznym, legitymacja służbowa będzie mogła pełnić już rolę karty bibliotecznej.

Nauczyciele akademiccy UWr, którzy po raz pierwszy będą zakładali konto biblioteczne w BUWr i zechcą korzystać z legitymacji służbowej jako karty bibliotecznej proszeni są o wypełnienie online Formularza nr 3a, który dostępny jest na witrynie BU (www.bu.uni.wroc.pl/zapisy).
[2020-11-13]