Przejdź do treści

Układ kart katalogowych w zdigitalizowanym katalogu odpowiada układowi kart w szufladkach rzeczywistego katalogu kartkowego.

Przeszukiwanie zdigitalizowanego katalogu rozpoczyna się od wybrania odpowiedniej litery z alfabetu umieszczonego u góry ekranu.

Wykaz wirtualnych szufladek widoczny jest w rozwijanej liście umieszczonej nad menu nawigacyjnym.

Lista "ilość:" pozwala określić liczbę kart katalogowych, które mogą być jednocześnie wyświetlone na stronie.
Rozmiar przeglądanych kart można okreslić klikając opcję "małe" lub "duże".

W obrębie skrzynki można się poruszać używając przycisków nawigacyjnych umieszczonych w prawej części menu:
- przejście do pierwszej karty w skrzynce
- przejście o jedną kartę do tyłu w skrzynce
- przejście o jedną kartę do przodu w skrzynce
- przejście do ostatniej karty w skrzynce
Pomiędzy przyciskami jest umieszczona lista, z której można wybrać liczbę kart o jaką następuje przeskok przy przeglądaniu przyciskami "<" lub ">".

Aby przejść bezpośrednio do danej karty, należy jej numer wpisać w pole "pozycja:".
Można też w tym celu użyć suwaka znajdującego się poniżej, klikając jego uchwyt i przeciągając w jedną lub drugą stronę
lub klikając bezpośrednio pole suwaka.

Uwaga:

- nad każdą kartą umieszczony jest jej numer oraz całkowita ilość kart w skrzynce.

- przy przeglądaniu katalogu z opcją wielkości kart ustawioną na "małe", każdą wyświetloną kartę można powiększyć - najeżdżając na nią myszką i klikając.