Przejdź do treści

Katalog i baza druków oleśnickich

Wejście do katalogu


Baza druków oleśnickich ze zbiorów BUWr zawiera druki wyselekcjonowane na podstawie tzw. kartoteki drukarzy śląskich Biblioteki, z wyłączeniem druków umieszczonych w katalogu „Wspólne dziedzictwo europejskie (XVI–XVIII w.). Katalog mikrofilmów”.

Oprócz szczegółowych przeszukiwalnych rekordów wykonanych zawsze de visu za lata 1593–1669 można przeglądać pliki Excela z opisami mniej szczegółowymi za lata późniejsze, aż do 1730 roku. Baza została wykonana w ramach projektu NCN „Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels), 1589–1730”, nr 2013/09/N/HS2/02323 w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ (kierownik projektu: Maria Piasecka, wykonawca: Iwona Grabska-Gradzińska, opieka naukowa projektu: prof. dr hab. Janusz S. Gruchała).