Skip to main content

Publications

Cover Title Publication place Publication date Location
The Snowden reader Bloomington 2015 Wroclaw University Library
Vaticano I : Il concilio e la genesi della Chiesa ultramontana Milano 2019 Wroclaw University Library
Storia e cultura a Brescia dall'antichità ai nostri giorni : lavori in corso del Dipartimento di Scienze storiche e flilologiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 2019 Wroclaw University Library
Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích Brno 2019 Wroclaw University Library
Flood generation processes and interactions of flooding, soils and landuse : a review of methods and problems Ostrava 2018 Wroclaw University Library
Sunt libri mei... : knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře Brno 2018 Wroclaw University Library
Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : periodický tisk v letech 1918-1938 Brno 2018 Wroclaw University Library
Lietuvių tarmėtyra : genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. d. 1, Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia : tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai Vilnius 2018 Wroclaw University Library
Politické Slovensko : encyklopedická príručka : aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti Bratislava 2019 Wroclaw University Library
Pred súdom národa? : retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945-1947 Bratislava 2019 Wroclaw University Library
Slovensko a prvá svetová vojna I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Humenné 2018 Wroclaw University Library
Osudy slovenských umeleckých a starožitných pamiatok : nečestnými cestami zmizli zo Slovenska a dnes sa nimi pýšia zahraničné múzeá a galérie Bratislava 2019 Wroclaw University Library
Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou históriou a náleziskami na našom území = Gold in Slovakia Bratislava 2017 Wroclaw University Library
Unter dem wachsamen Auge des Staates : Religiöser Dissens der Russlanddeutschen in der Breschnew-Ära Wiesbaden 2019 Wroclaw University Library
A natural history of human morality Cambridge 2016 Wroclaw University Library
New directions in public opinion New York 2016 Wroclaw University Library
Handbook of Arab American psychology New York 2016 Wroclaw University Library
Transmedial narratology and contemporary media culture Lincoln 2016 Wroclaw University Library
Historie krkonošských bud Vrchlabí 2017 Silesian Collection Reading Room
The Supreme Court of Denmark Copenhagen 2015 Wroclaw University Library