Przejdź do treści

Biblioteka Instytutu Psychologii

Adresy

Biblioteka Instytutu Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel.: 71 367 20 01, 02 w. 134
e-mail: bips.wnhp[w]uwr.edu.pl
http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Instytut/Biblioteka/Aktualnosci


Godziny otwarcia


Aktualnie godziny otwarcia Biblioteki Instytutu Psychologii dostępne są pod adresem http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Instytut/Biblioteka/Godziny-otwarcia


Profil zbiorów

Psychologia (ogólna, rozwoju, społeczna, kliniczna, wychowania, organizacji i zarządzania, marketingu i reklamy, inne rodzaje psychologii stosowanej), psychoterapia, psychiatria, komunikacja społeczna, kultura, etnologia, religia, filozofia, socjologia.

Zbiory biblioteki liczą 23507 woluminów książek oraz 97 tytułów czasopism (niekontynuowane już w formie drukowanej, dostępne obecnie tylko w formie on-line ze stron wydawców). Stan wg sprawozdania 2022


Katalogi i kartoteki

Katalogi kartkowe:

:: alfabetyczny książek (zamknięty od 2009 r.)

:: systematyczny książek wraz z indeksem (oparty na klasyfikacji własnej, zawiera opisy książek wprowadzonych po 1982 do 2009 roku)

:: alfabetyczny czasopism

:: alfabetyczny prac doktorskich i habilitacyjnych

Katalog komputerowy – prowadzony wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, dostępny ze strony https://katalog.bu.uni.wroc.pl, obejmuje ok. 96% naszego księgozbioru druków zwartych.


Bazy dostępne online

:: Bazy dostępne ze strony BUWr

:: baza PsycARTICLES - baza danych opracowana przez American Psychological Association (APA), to wiarygodne źródło pełnotekstowych recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Baza zawiera przeszło 218 000 artykułów z ponad 119 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association, Hogrefe Publishing Group i inne. Zakres chronologiczny materiałów sięga roku 1894, a zbiór obejmuje niemal wszystkie czasopisma APA od wolumenu 1, wydanie 1.


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

W czytelni jedno stanowisko komputerowe + możliwość przeglądania katalogu i baz danych w pracowni komputerowej Instytutu.


Usługi dodatkowe

Brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Kiriakos Chatzipentidis (kier.) 367 20 01,02 w. 134 kiriakos.chatzipentidis[w]uwr.edu.pl
Łukasz Hawro 367 20 01,02 w. 134 lukasz.hawro[w]uwr.edu.pl
mgr Izabela Indeka 367 20 01,02 w. 134 izabela.indeka[w]uwr.edu.pl
mgr Anna Szemplińska 367 20 01,02 w. 134 anna.szemplinska[w]uwr.edu.pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

http://www.old.psychologia.uni.wroc.pl/?q=czasopisma