Przejdź do treści

Biblioteka Instytutu Pedagogiki

Adresy

Biblioteka Instytutu Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel./fax: 71 367 32 12
e-mail: biblioteka.iped[w]uwr.edu.pl (biblioteka[dot]iped[at]uwr[dot]edu[dot]pl)
http://pedagogika.uni.wroc.pl/Instytut-Pedagogiki/Instytut/Biblioteka/Kontakt


Godziny otwarcia

Wypożyczalnia:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
sobota: 9:00 - 15:00
niedziela: NIECZYNNE

Czytelnia:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
sobota: 9:00 - 15:00
niedziela: NIECZYNNE


Profil zbiorów

Pedagogika: ogólna, historia wychowania i myśli pedagogicznej, teoria nauczania, teoria wychowania, porównawcza, społeczna, opiekuńcza, specjalna (rewalidacja, resocjalizacja), zdrowia, pracy, rodziny, przedszkolna, wczesnoszkolna, kultury, pogranicza, ponowoczesna, andragogika.
Psychologia: ogólna, rozwoju, społeczna, kliniczna, wychowania, reklamy, psychoterapia, komunikacja społeczna.
Socjologia: filozofia: wybór.

Księgozbiór liczy ponad 37 000 woluminów druków zwartych oraz 137 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. Aktualnie Biblioteka Instytutu Pedagogiki prenumeruje 70 tytułów czasopism.


Katalogi i kartoteki

Wypożyczalnia: alfabetyczny katalog kartkowy książek obejmujący całość księgozbioru wydanego do 2011 r. (zamknięty), systematyczny książek (oparty na klasyfikacji własnej) książek wydanych do 2012 r. (zamknięty), alfabetyczny czasopism do 2010 r. (zamknięty), alfabetyczny prac doktorskich.

Czytelnia: alfabetyczny i systematyczny katalog kartkowy obejmujący zbiory znajdujące się w czytelni.

Komputerowy katalog zbiorów (99% książek i 100% czasopism posiada rekordy w bazie) pod adresem: https://katalog.bu.uni.wroc.pl.


Bazy danych dostępne w bibliotece

Bazy dostępne ze strony BUWr.


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

  • 4 stanowiska komputerowe w wypożyczalni oraz 1 w czytelni przeznaczone do poszukiwań bibliograficznych oraz zamawiania książek z naszej biblioteki oraz BUWr.

  • możliwość przeglądania katalogów z komputerów w pracowni komputerowej.


Usługi dodatkowe

3 punkty ksero w budynku Instytutu


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Maria Bosacka (kier.) 367 32 12 maria.bosacka[w]uwr.edu.pl (maria[dot]bosacka[at]uwr[dot]edu[dot]pl)
mgr Maryla Chaładaj 367 32 12 maryla.chaladaj[w]uwr.edu.pl (maryla[dot]chaladaj[at]uwr[dot]edu[dot]pl)
mgr Zofia Morasiewicz-Charroux 367 32 12 zofia.morasiewicz-charroux[w]uwr.edu.pl (zofia[dot]morasiewicz-charroux[at]uwr[dot]edu[dot]pl)
mgr Wojciech Olszewski 367 32 12 wojciech.olszewski[w]uwr.edu.pl (wojciech[dot]olszewski[at]uwr[dot]edu[dot]pl)
mgr Beata Zielińska 367 32 12 beata.zielinska[w]uwr.edu.pl (beata[dot]zielinska[at]uwr[dot]edu[dot]pl)

Informacja o czasopismach dostępnych w Bibliotece Instytutu Pedagogiki jest dostępna w katalogu elektronicznym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.