Biblioteka Niderlandystyczna

Adresy

Biblioteka Niderlandystyczna
ul. Uniwersytecka 28a
50-145 Wrocław
tel.: 71 375 28 97
e-mail: lidia[kropka]stelmach-krzyszkiewicz[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl


Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00


Profil zbiorów

:: Dawna i współczesna kultura Holandii, Belgii, Republiki Południowej Afryki oraz dawnych kolonii niderlandzkich: historia, realioznawstwo;

:: Dawna literatura niderlandzka: wiek XII-XVIII: teksty zarówno w języku oryginalnym, jak i w polskich przekładach, związki ze Śląskiem;

:: Współczesna literatura niderlandzka: wiek XIX -XXI: historie literatury, proza, poezja, dramat;

:: Literatura w języku Afrikaans dawna i współczesna: oryginały, przekłady;

:: Teoria literatury, również w ujęciu komparatystycznym, komparatystyka literacka;

:: Językoznawstwo niderlandzkie: gramatyki porównawcze, opisowe, konfrontatywne, strukturalne, historyczne, dialektologia, paremiologia, słowniki;

:: Teoria i praktyka przekładu literackiego;

:: Podręczniki do nauki języka niderlandzkiego (różne ukierunkowania i poziomy);

:: Historia sztuki niderlandzkiej: sztuka dawna i współczesna;

:: Metodyka i dydaktyka nauczania języków germańskich.

Biblioteka Niderlandystyczna dzieli pomieszczenie z Ośrodkiem Kultury Niderlandzkiej (tel. 3724-129), którego kierownikiem jest mgr Edyta Grzesik. W trakcie trwania roku akademickiego Ośrodek oferuje zainteresowanym językiem i kulturą niderlandzką popołudniowe kursy języka niderlandzkiego, projekcje filmów niderlandzkojęzycznych, a także cykliczne wykłady i imprezy, związane tematycznie z szeroko pojętą kulturą niderlandzką.


Katalogi i kartoteki

:: alfabetyczny

:: rzeczowy


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

2 nowoczesne komputery z dostępem do internetu.


Usługi dodatkowe

Biblioteka nie prowadzi usług kserograficznych. Najbliżej położony punkt kserograficzny:
http://www.kopland.pl/


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Lidia Stelmach-Krzyszkiewicz (kier.) 375 28 97 lidia[kropka]stelmach-krzyszkiewicz[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Plik w formacie MS Word


do góry