Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych

Adresy

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel.: 71 375 51 66, 71 375 51 62
e-mail: bwns[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
http://biblioteka.wns.uni.wroc.pl/


Godziny otwarcia

Czytelnia:

poniedziałek - czwartek: 9:00 - 18:00
piątek: 9:00 - 18:00
sobota: 9.00 - 15:00

Wypożyczalnia:

poniedziałek i czwartek: 10:00 - 18:00
wtorek, środa, piątek: 10:00 - 16:00
sobota: 9:00 - 15:00
tel.: 71 375 51 85


Profil zbiorów

Biblioteka WNS powstała z połączenia Biblioteki Instytutu Politologii oraz Biblioteki Socjologii, Logiki i Filozofii.
Filozofia, w tym szczególnie filozofia niemiecka, logika, metodologia nauk, socjologia, komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej.


Katalogi i kartoteki

:: alfabetyczny druków zwartych

:: rzeczowy druków zwartych dawnej Biblioteki Politologii

:: przedmiotowy druków zwartych dawnej Biblioteki Filozofii, Logiki i Socjologii, obecnie kontynuowany jako katalog Biblioteki WNS

:: alfabetyczny i rzeczowy księgozbioru lektoryjnego

:: alfabetyczny czasopism

:: komputerowy w ramach BUWr (druki zwarte Biblioteki WNS wydane po 1990 r.)


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dla czytelników

W czytelni 15 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu dla studentów, 7 stanowisk dla pracowników naukowych. Korzystanie z internetu jednorazowo do 1 godziny czasu, możliwość drukowania (A-4 - 0,25 PLN). Ponadto ok. 100 stanowisk w instytutach.


Usługi dodatkowe

W bibliotece 2 punkty ksero, na terenie kampusu dalszych 5 (A-4 od 0,10 do 0,12 PLN).

Na terenie kampusu w Bud. 21 znajduje się księgarnia (wydawnictwa z zakresu nauk społecznych)


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Elżbieta Lach-Leończyk (kier.) 375 51 62 elzbieta[kropka]lach-leonczyk[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Karolina Gietner-Maślanka 375 51 65 karolina[kropka]gietner-maslanka[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
dr Krystyna Michniewicz-Wanik 375 51 65 krystyna[kropka]michniewicz-wanik[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Ewa Mil 375 51 64 ewa[kropka]mil[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Katarzyna Nowakowska 375 51 63 katarzyna[kropka]nowakowska[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
dr Mariusz Pandura 375-51-63 mariusz[kropka]pandura[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Monika Spruch-Szymańska 375 51 65 monika[kropka]spruch-szymanska[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
Władysława Szurkiewicz 375 51 64 wladyslawa[kropka]szurkiewicz[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Wiesław Tarnawski 375 51 85 wieslaw[kropka]tarnawski[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl

Aktualny wykaz czasopism kontynuowanych

Plik w formacie RTF


do góry