Biblioteka Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego

Adresy

Biblioteka Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego
Św. Jadwigi 3/4
50-266 Wrocław
tel.: 71 375 20 17
e-mail:
http://judaistyka.uni.wroc.pl/katedra-judaistyki/biblioteka/


Godziny otwarcia

Czytelnia jest wspólna dla Biblioteki Studiów Klasycznych oraz Biblioteki Katedry Judaistyki

Godziny otwarcia czytelni:
poniedziałek: 9:00 - 17:30
wtorek: 9:00 - 17:30
środa: 9:00 - 17:30
czwartek: 9:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 15:00

W czytelni dyżury pełnią naprzemiennie pracownicy obu bibliotek.

Dyżury bibliotekarza Katedry Judaistyki w czytelni:
poniedziałek: 9:00 - 12:00
wtorek: 12:00 - 15:00
środa: 15:00 - 17:30
czwartek: 9:00 - 12:00
piątek: 9:00 - 12:00

Zbiory Katedry Judaistyki nie są wypożyczane poza bibliotekę, udostępnia się je w czytelni.

Zamówienia na dzień bieżący są realizowane do godziny 14:45.
Zrealizowane zamówienia czekają na użytkownika 5 dni roboczych.


Profil zbiorów

Jednym z priorytetowych celów Katedry jest zapewnienie naukowcom i studentom judaistyki dostępu do podstawowych i najważniejszych publikacji z zakresu studiów żydowskich. Liczba tytułów w naszym księgozbiorze rośnie nieprzerwanie od 2003 roku dzięki szczodremu wsparciu z Polski i zagranicy. Obecnie w Bibliotece Katedry Judaistyki znajduje się około 9000 wydawnictw zwartych – w tym około 4000 tomów po hebrajsku i w jidysz – oraz ok 70 tytułów wydawnictw ciągłych. Spośród wielu hojnych darczyńców największy wkład w rozwój naszej biblioteki mają Leon Chameides i Alex Lauterbach.


Katalogi i kartoteki

Alfabetyczny katalog kartkowy wszystkich nabytków książkowych do 2017 roku włącznie dostępny jest w korytarzu przed czytelnią. Zdigitalizowany katalog kartkowy w układzie sygnaturowym dostępny jest pod adresem:
http://judaistyka.uni.wroc.pl/katedra-judaistyki/biblioteka/katalog/

Od roku 2019 wszystkie nowe nabytki Biblioteki widoczne będą w Katalogu elektronicznym Biblioteki Uniwersyteckiej


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników:

2 stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internetowej.


Usługi dodatkowe

Brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Monika Jaremków (kier.) 375 20 17

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

brak danych


do góry