Przejdź do treści

Biblioteka Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego

Adresy

Biblioteka Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego
Św. Jadwigi 3/4
50-266 Wrocław
tel.: 71 375 20 17
e-mail:
http://judaistyka.uni.wroc.pl/katedra-judaistyki/biblioteka/


Godziny otwarcia

Czytelnia jest wspólna dla Biblioteki Studiów Klasycznych oraz Biblioteki Katedry Judaistyki

Godziny otwarcia czytelni:
poniedziałek - czwartek: 9:00 - 17:00
piątek: 9:00 - 15:00

Aktualne godziny dyżurów bibliotekarki KJ w czytelni:
https://judaistyka.uni.wroc.pl/katedra-judaistyki/biblioteka/


Zbiory Katedry Judaistyki nie są wypożyczane poza bibliotekę, udostępnia się je w czytelni.

Zamówienia na dzień bieżący są realizowane do godziny 14:45.
Zrealizowane zamówienia czekają na użytkownika 5 dni roboczych.


Profil zbiorów

Jednym z priorytetowych celów Katedry jest zapewnienie naukowcom i studentom judaistyki dostępu do podstawowych i najważniejszych publikacji z zakresu studiów żydowskich. Liczba tytułów w naszym księgozbiorze rośnie nieprzerwanie od 2003 roku dzięki szczodremu wsparciu z Polski i zagranicy. Obecnie w Bibliotece Katedry Judaistyki znajduje się około 9000 wydawnictw zwartych – w tym około 4000 tomów po hebrajsku i w jidysz – oraz ok 70 tytułów wydawnictw ciągłych. Spośród wielu hojnych darczyńców największy wkład w rozwój naszej biblioteki mają Leon Chameides i Alex Lauterbach.

W sierpniu 2020 r. Katedra otrzymała w darze kolekcję prof. Ady Rapoport-Albert z University College London, wybitnej badaczki historii i duchowości Żydów wschodnioeuropejskich. Kolekcja zawiera ok. 6000 woluminów książek, czasopism, prac doktorskich oraz rozmaitych efemerów związanych z żydowską literaturą, historią, filozofią i mistyką. Dużą część zbioru stanowi literatura z zakresu badań genderowych, a więc obszaru, któremu prof. Rapoport-Albert poświęciła znaczną część swojej kariery. Kolekcję uzupełnia archiwum Profesor, podarowane Katedrze przez jej rodzinę.


Katalogi i kartoteki

Alfabetyczny katalog kartkowy wszystkich nabytków książkowych do 2017 roku włącznie dostępny jest w korytarzu przed czytelnią. Zdigitalizowany katalog kartkowy w układzie sygnaturowym dostępny jest pod adresem:
http://judaistyka.uni.wroc.pl/katedra-judaistyki/biblioteka/katalog/

Od roku 2019 wszystkie nowe nabytki Biblioteki widoczne będą w Katalogu elektronicznym Biblioteki Uniwersyteckiej


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników:

2 stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internetowej.


Usługi dodatkowe

Brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
dr Monika Jaremków (kier.) 375 20 17