Przejdź do treści

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

Adresy

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
ul. Szewska 36
50-139 Wrocław
tel.: 71 375 25 92, 71 375 22 89
e-mail: bihsz[w]uwr.edu.pl
http://historiasztuki.uni.wroc.pl/Instytut-Historii-Sztuki/Biblioteka-menu-dolne/O-Bibliotece


Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 9:00 - 18:00
piątek: 10:00 - 16:00
zamawianie książek do czytelni i do domu: poniedziałek - piątek: 10:00 - 15:00


Profil zbiorów

Historia sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska), ikonografia, topografia zabytków sztuki, historia architektury, malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, monografie artystów, katalogi wystaw, muzealnictwo, estetyka, filozofia, historia (z uwzględnieniem Kościoła i religii), nauki pomocnicze historii sztuki, dzieje kultury, teoria historii sztuki.

Większość księgozbioru udostępniana na miejscu.

W zbiorach Biblioteki Foto-Archiv Marburg (mikrofisze). Możliwość korzystania z czytnika w czytelni.


Katalogi i kartoteki

Katalogi kartkowe:

:: alfabetyczny

:: rzeczowy (działowy)

:: czasopism

:: prac doktorskich i habilitacyjnych

:: magisterskich i licencjackich

:: mikrofisz i nadbitek


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Usługi dodatkowe

Brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Izabela Magdziarczyk (kier.) 375 25 92, 375 22 89 izabela.magdziarczyk[w]uwr.edu.pl
mgr Ryszard Hołownia 375 25 92, 375 22 89 ryszard.holownia[w]uwr.edu.pl
mgr Adam Szeląg 375 25 92 adam.szelag[w]uwr.edu.pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Plik w formacie MS Word