Biblioteka Instytutu Historycznego

Adresy

Biblioteka Instytutu Historycznego
ul. Szewska 49
50-139 Wrocław
tel.: 71 375 25 50
e-mail: biblioteka[kropka]historia[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
http://www.hist.uni.wroc.pl/biblioteka/


Godziny otwarcia

Zasady działania Biblioteki Instytutu Historycznego im. Profesora Adama Galosa
w roku akademickim 2020/2021 – zgodnie z Zarządzeniem nr 116/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r.
i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Planowane jest otwarcie czytelni i wypożyczalni BIH. W obu agendach biblioteki będą realizowane wyłącznie zamówienia online.

Zgodnie z zasadą zachowania bezpiecznego dystansu społecznego między osobami, wynoszącego 1,5 m, w czytelni zostanie przygotowanych 6 stanowisk. Użytkowników czytelni będzie obowiązywać nakaz noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Do użytku czytelników zostanie oddany jeden komputer przeznaczony wyłącznie do zamówień z katalogu komputerowego.

Zwroty książek będą przyjmowane przy stanowisku dyżurnego bibliotekarza, przy którym będzie mógł przebywać tylko jeden użytkownik. Znaki przyklejone na podłodze informują o odległościach, jakie muszą zostać zachowane między użytkownikami. Użytkow­nik bezwzględnie musi nosić maseczkę ochronną i zdezynfekować ręce (przy wejściach do biblioteki są zamontowane dozowniki z płynem odkażającym), wskazane jest zakładanie rękawiczek ochronnych. Przy wydawaniu książek nie będzie wymagany podpis czytelnika na rewersie. Po zwrocie przez użytkownika książka zostanie odłożona na kwarantannę trwającą siedem dni. Wypożyczanie będzie się odbywało z zachowaniem zasad bez­pieczeń­stwa. Stanowisko bibliotekarza jest osłonięte szybą z pleksiglasu, dyżurny bibliotekarz obsługuje użytkow­ni­ków w maseczce lub przyłbicy i w rękawiczkach ochronnych.

Od 1 października 2020 r, planujemy otwarcie biblioteki zgodnie z harmonogramem obowiązującym w roku akademickim: otwarcie 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-18.00, czwartek i piątek 9.00-15.00 oraz w soboty 9.00-14.00.

Na początku roku akademickiego 2020/2021 studenci studiów stacjonarnych i nie­stacjo­narnych pierwszego stopnia wezmą udział w obowiązkowym szkoleniu z przyspo­sobienia biblio­tecznego w formule testu kwalifikacyjnego zamieszczonego na Plat­formie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Test będzie poprzedzony prezentacją online ze szczególnym uwzględnieniem procedury zakładania konta bibliotecz­nego, umiejętności korzystania z kata­logu online oraz zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego. Wynik testu będzie podstawą wpisania zaliczenia do systemu USOS.

Kontakt z BIH - e-mail
nr tel. 071 375 29 81; 071 375 21 23

Ze względu na trwające zagrożenie zarażeniem wirusem COVID-19 dla bezpieczeństwa użytkowników i pracowników będziemy prosić prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania następujących zasad:

  1. przy drzwiach wejściowych do biblioteki zamontowano pojemniki z płynem dezynfekującym, którym należy zdezynfekować ręce;

  2. użytkownicy zobowiązani są do noszenia maseczek, wskazane rękawiczki ochronne, dla użytkowników chcących korzystać z czytelni rękawiczki ochronne obowiązkowe;

  3. przy stanowisku obsługi czytelnika może przebywać tylko jeden użytkownik, kolejni powinni ustawić się w kolejce w odstępie co najmniej 1,5 metra (odstępy są zaznaczone na podłodze);

  4. książki zamówione drogą elektroniczną, zgodnie z limitami ustalonymi w Regulaminie Biblioteki IH będzie można wypożyczyć po godzinie od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone po godz. 15:00 będą realizowane następnego dnia i gotowe do odbioru od godz. 10:00;

  5. zwrócone książki zostaną poddane siedmiodniowej kwarantannie ( w katalogu komputerowym będą oznaczone „w kwarantannie”), ponowne wypożyczenie będzie możliwe dopiero po siedmiu dniach;

  6. w dalszym ciągu będzie możliwe zamawianie kopii cyfrowych fragmentów publikacji z księgozbioru BIH – drogą elektroniczną na adres z podaniem dokładnych danych dzieła (autor, tytuł, sygnatura, zakres stron), z którego ma zostać wykonana kopia. Użytkownik może zamówić dziennie jedną kopię o objętości do 20 stron;

  7. katalog kartkowy, a także przestrzeń biblioteki oznaczona znakami na podłogach będzie niedostępna dla użytkowników.

Godziny otwarcia wypożyczalni:

1 - 31 lipca i 1 - 25 września
poniedziałek - czwartek: 10:00 - 15:00
piątek: 10:00 - 13:00

Od poniedziałku do czwartku przerwa do celów dezynfekcyjnych 12:00 - 12:30.

Czytelnia pozostanie zamknięta


Profil zbiorów

Historia polityczna, społeczna i gospodarcza; historia kultury Polski i kultury powszechnej; nauki pomocnicze historii; czasopisma historyczne; czasopisma społeczno-polityczne polskie i obce.


Katalogi i kartoteki

:: alfabetyczny

:: mikrofilmów

:: przedmiotowy (założony w 1983 r.)

:: czasopism

:: komputerowy (dostępny online w ramach BUWr) obejmujący większość (ponad 80%) książek wydanych po roku 1993 oraz wcześniejsze prace pracowników naukowych Instytutu Historycznego.


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dostępne dla czytelników

  • 6 stanowiska komputerowe w czytelni przeznaczone do poszukiwań bibliograficznych oraz zamawiania książek z naszej biblioteki oraz BUWr.

  • możliwość przeglądania katalogów z komputerów w pracowni komputerowej.


Usługi dodatkowe

Brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Beata Nowak (kier.) 375 29 81 beata[kropka]nowak[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Izabela Andrakowicz 375 21 23 izabela[kropka]andrakowicz[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Iwona Mrozowicz 375 29 81 iwona[kropka]mrozowicz[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Zbigniew Murawski 375 25 08 zbigniew[kropka]murawski[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Patrycja Wiedemann 375 21 23 patrycja[kropka]wiedemann[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Marcin Zubel 375 25 50 marcin[kropka]zubel[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Czasopisma - polskie (plik PDF)

Czasopisma - zagraniczne (plik PDF)


do góry