Przejdź do treści

Biblioteka Instytutów Fizyki

Adresy

Biblioteka Instytutów Fizyki
Plac Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
tel.: 71 375 92 53, 71 375 92 56
e-mail: bift[w]ift.uni.wroc.pl
http://bif.wfa.uni.wroc.pl/


Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00


Profil zbiorów

Matematyka, algebra , geometria, analiza, analiza funkcjonalna, cybernetyka matematyczna, statystyka matematyczna, komputery, informatyka, elektrotechnika radiotechnika, telekomunikacja, słowniki, astronomia, biofizyka, chemia, elektronika, pomiary i metody eksperymentalne, fizyka, fizyka teoretyczna i matematyczna, mechanika, fizyka jądrowa, fizyka atomowa i cząsteczkowa, fizyka cząstek elementarnych, przejścia fazowe i zjawiska krytyczne, fizyka cząstek elementarnych, ciepło, termodynamika, kriogenika, teoria względności, grawitacja, fizyka statystyczna, elektrodynamika kwantowa , mechanika ośrodków ciągłych, elektromagnetyzm i optyka, fizyka gazów, cieczy i plazmy, właściwości fazy skondensowanej, elektryczne i magnetyczne własności ciał stałych.


Katalogi i kartoteki

:: Baza Książek Biblioteki Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego

:: alfabetyczny katalog kartkowy obejmuje całość księgozbioru, książki w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim

:: rzeczowy katalog kartkowy działowy z indeksem haseł przedmiotowych

:: katalog alfabetyczny czasopism

:: kartoteka akcesji czasopism


Bazy danych dostępne w bibliotece

Bazy dostępne przez środowiskowy system udostępniania:

:: Science Citation Index (SCI)

:: EIFL Direct (EBSCO PUBLISHING)

Bazy czasopism elektronicznych:

:: ScienceDirect (konsorcjum Elseviera)

:: SwetsnetNavigator

:: Dostęp do wersji online większości prenumerowanych przez Instytuty czasopism zagranicznych.


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

5 stanowiska komputerowe dla studentów do przeszukiwania baz danych, komputerowego zamawiania książek w Bibliotece Uniwersyteckiej, Politechnice Wrocławskiej i innych uczelniach wrocławskich.


Usługi dodatkowe

Kserograf w bibliotece dla pracowników naukowych Instytutów Fizyki, Astronomii i pracowników biblioteki.

Pracownie kserograficzne przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej i Instytucie Fizyki Teoretycznej świadczą usługi kserograficzne jedynie dla swoich pracowników naukowych i doktorantów.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Halina Ossowska-Blass (kier.) 375 92 53 halina.ossowska-blass[w]uwr.edu.pl
mgr Zofia Dorota Haba 375 92 53 zofia.haba[w]uwr.edu.pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

:: Wykaz czasopism aktualnie prenumerowanych (format MS Excel)

:: Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece (format MS Excel)