Przejdź do treści

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta przy Uniwersytecie Wrocławskim

Adresy

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta przy Uniwersytecie Wrocławskim
ul. Strażnicza 1-3
50-206 Wrocław
tel.: 71 375 95 07
e-mail: biblioteka.csne[w]uwr.edu.pl
http://wbz.uni.wroc.pl/pl/biblioteka.html
Facebook: Biblioteka CSNE


Godziny otwarcia

poniedziałek - czwartek: 9:00 - 16:00
piątek: nieczynne

lipiec i wrzesień: 9:00 - 15:00
sierpień: nieczynne


Biblioteka udostępnia zbiory studentom, doktorantom i pracownikom naukowym CSNE oraz innym zainteresowanym osobom. Zasady funkcjonowania Biblioteki oraz udostępniania zbiorów określa Regulamin Biblioteki CSNE (http://wbz.uni.wroc.pl/).


Profil zbiorów

W Bibliotece gromadzona jest literatura z zakresu:

 1. Historii Niemiec i Europy oraz integracji europejskiej w XIX i XX wieku.

 2. Historii i współczesności stosunków polsko-niemieckich.

 3. Historii literatury i kultury Niemiec i krajów niemieckojęzycznych w XIX i XX wieku i ich recepcji w Polsce.

 4. Historii polsko-niemieckich kontaktów kulturowych.

 5. Transferu kulturowego (zakres szerszy niż bilateralny, ale literatura tylko w języku niemieckim).

 6. Współczesnych procesów integracji europejskiej.

 7. Problemów migracji we współczesnej Europie i Niemczech.

 8. Zagadnień związanych z nacjonalizmem, populizmem i ruchami religijnymi w Europie i Niemczech.

 9. Problemów globalizacji i regionalizacji w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-niemieckiego.

 10. Historii socjologii.

 11. Socjologii stosunków międzynarodowych, kultury oraz teorii cywilizacji.

 12. Przemian społecznych i ekonomicznych w Europie i Niemczech.

 13. Kwestii pamięci kulturowej i komunikatywnej w Niemczech i Polsce w XX wieku.

 14. Wizualizacji historii w relacjach polsko-niemieckich.

 15. Działań i funkcjonowania politycznego, gospodarczego i społecznego Niemiec.

 16. Międzynarodowych badań podręcznikowych.

 17. Socjologii, antropologii i historii sportu i związanych z nim fenomenów społecznych w Polsce, Niemczech i Europie.


Katalogi i kartoteki

:: Katalog komputerowy (program Patron)


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Usługi dodatkowe

:: ksero


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Martyna Ościk 375 95 07 martyna.oscik[w]uwr.edu.pl

Wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece

Plik w formacie MS Word