Przejdź do treści

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Wrocławskiego

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że z dniem 23 stycznia 2020 roku Biblioteka Centrum Brytyjskiego zlokalizowana przy ul. Kuźniczej 22 we Wrocławiu kończy swoją działalność. Od dnia 23 stycznia 2020 roku nie będą udostępniane i wypożyczane materiały biblioteczne Centrum. Prosimy wszystkich użytkowników o rozliczanie wypożyczeń i zwrot wypożyczonych zasobów do dnia 31 stycznia 2020 r. Po tym terminie zwrotów można dokonywać w wypożyczalni miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12.