Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Wrocławskiego

Adresy

Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
tel.: 71 375 28 58
e-mail:


Godziny otwarcia

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że z dniem 23 stycznia 2020 roku Biblioteka Centrum Brytyjskiego zlokalizowana przy ul. Kuźniczej 22 we Wrocławiu kończy swoją działalność. Od dnia 23 stycznia 2020 roku nie będą udostępniane i wypożyczane materiały biblioteczne Centrum. Prosimy wszystkich użytkowników o rozliczanie wypożyczeń i zwrot wypożyczonych zasobów do dnia 31 stycznia 2020 r. Po tym terminie zwrotów można dokonywać w wypożyczalni miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12.


poniedziałek: 12:00 - 18:00
wtorek: 10:00 - 16:00
środa: 12:00 - 18:00
czwartek: 10:00 - 16:00
piątek: 10:00 - 16:00


Profil zbiorów

Główne działy tematyczne: materiały do nauki języka angielskiego, współczesna proza i dramat brytyjski, poezja, historia, geografia, socjologia, bankowość i zarządzanie, nauki przyrodnicze; książki na kasetach audio.


Dodatkowe informacje

Biblioteka udostępnia informacje o programach stypendialnych dla absolwentów wyższych uczelni w ramach polsko-brytyjskiej wymiany stypendialnej prowadzonej przez British Council i brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.


Katalogi i kartoteki

:: komputerowy, dostępny na komputerach w czytelni Biblioteki.


Bazy danych dostępne w bibliotece

:: Bazy danych online (dla wszystkich zarejestrowanych czytelników biblioteki):

- Encyclopedia Britannica

- Oxford English Dictionary

- Thomson Gale - InfoTrac

- Emerald Fulltext

- Ashridge Virtual Learnrig Resource Materials

- Grove Art Online

- Grove Music Online


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

Pięć komputerów z dostępem do Internetu.


Usługi dodatkowe

Biblioteka wykonuje odbitki kserograficzne wyłącznie z własnych materiałów bibliotecznych. Cena kopii formatu A4 wynosi 20 gr.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Joanna Ładzińska 375 28 58 -
mgr Elżbieta Kurpiel 375 28 58 -

Regulamin biblioteki

Plik w formacie MS Word

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Plik w formacie MS Word


do góry