Biblioteka Austriacka - Oesterreich-Bibliothek - opis działalności

Informacje o działalności biblioteki i jej osiągnięciach.

 

Kilka słów o Bibliotece Austriackiej.

Seria książkowa pt. Biblioteka Austriacka.

Instytucje i organizacje, z którymi Biblioteka Austriacka współpracowała lub współpracuje.

WYKAZ IMPREZ


Kilka słów o Bibliotece Austriackiej

Biblioteka Austriacka została otwarta 15 listopada 1992 r. przez Wicekanclerza Austrii dr Erharda Buska oraz ówczesnego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr habil. Wojciecha Wrzesinskiego. W uroczystości otwarcia nowej jednostki Uczelni brało udział ponad 200 zaproszonych osobistości reprezentujących środowisko polityczne i akademickie, m.in. Minister Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Roman Duda, Ambasador Republiki Austrii dr Gerhard Wagner, Austriacki Konsul Generalny dr Emil Brix i in. Otwarcie Biblioteki było ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym i naukowym naszego miasta.

Biblioteka Austriacka mieści się w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Finansowany w znacznej części przez stronę austriacką księgozbiór biblioteki przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych tematyką austriacką: najmłodsi czytelnicy mogą skorzystać z bogatej oferty literatury dla dzieci i młodzieży, czytelnikom dorosłym oferowana jest literatura fachowa ze wszystkich dziedzin (literatura piękna, literaturoznawstwo, literatura dla dzieci i młodzieży, językoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, polityka, historia, prawo, psychologia, geografia, sztuka, film, teatr, filozofia, psychologia, prawo, socjologia, bibliografie, encyklopedie i leksykony, słowniki, kasety magnetofonowe,kasety wideo i DVD oraz CD.

Działalność Biblioteki:

 • publicystyczna: współredakcja serii książkowej pt: „Biblioteka Austriacka”; artykuły w czasopismach

 • popularyzatorska: seminaria literackie dla młodzieży szkolnej z cyklu „Spotkania z Austrią”; prezentacja Austrii dla młodzieży szkolnej i studenckiej

 • kulturalno-oświatowa: organizacja imprez kulturalnych: spotkania z pisarzami,wystawy, koncerty, wykłady

 • współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej

 • udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach

Seria książkowa pt. Biblioteka Austriacka

ukazuje się pod patronatem Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Red.: Edward Białek, Dalia Żminkowska:

 1. Wiersze wybrane / Traute Foresti ; ausgew. von Edward Białek und Dalia Żminkowska, Wrocław : Wydawnictwo Św. Antoniego, 1994

 2. Utwory wybrane : Auswahl aus Lyrik und Prosa / Markus Jaroschka. - Wrocław : Wydawnictwo Wacław Baginski, 1995

 3. Do Polski przyjadę... Rainer Maria Rilke w oczach krytyki polskiej / hrsg. von Marek Zybura. - Wrocław : Wirydarz, 1995

 4. Łowy Amazonek / Ernst Vlcek ; ausgew. von Jacek Rzeszotnik, Wrocław : Wydawnictwo Św. Antoniego, 1995

 5. Schreibversuche polnischer, osterreichischer und deutscher Jugendlicher : zum Nachlesen, Nachdenken,Nachmachen / zusammengestellt und bearb. von Elisabeth Lang ; hrsg. von Edward Białek, Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 1996

 6. Piratin in fremden Gewässern : Auswahl aus Lyrik und Prosa 1990-1996 / Traute Foresti ; hrsg. von Edward Białek und Dalia Żminkowska, Wrocław : Wydawn. W. Baginski : Weitra : Bibliothek der Provinz, 1996

 7. Regionalizm ujarzmiony: szkic do portretu sceny literackiej Grazu / Edward Białek Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 1996

 8. Protokolle der Angst = Protokoły strachu / Marianne Gruber ; hrsg. von Jacek Rzeszotnik. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 1996

 9. Wobec zniewoleń ‘krótkiego stulecia’ : szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej / Hubert Orłowski; posł.: Wojciech Kunicki ; pod red. Edwarda Białka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 1998

 10. Der Wald aus Porphyr = Porfirowy las : ein Lesebuch = wybór tekstów / Alois Vogel ; hrsg. von Jacek Rzeszotnik. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 1998

 11. Unterwegs = W drodze / Beppo Beyerl ; red.: Jacek Rzeszotnik. - Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1998

 12. Oko cyklonu / Jerzy Łukosz . - Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 1999

 13. Die Enge der Nähe = Klaustrofobia uczuć / Manfred Chobot hrsg. von Jacek Rzeszotnik . – Wrocław :Dolnośląskie Wydawnictwo Oświatowe, 1999

 14. Wielobarwność pogranicza : polsko-austriackie stosunki literackie / Krzysztof A. Kuczynski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2001

 15. Beton / Thomas Bernhard. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2000

 16. Dom w kolorze fiołków / Alois Vogel ; przeł.: Ewa Mikulska-Frindo. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2000

 17. Mars w Znaku Barana / Alexander Lernet-Holenia; przełożył i posłowiem opatrzył: Jerzy Łukosz.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002

 18. Myśli i uwagi / Ludwig Wittgenstein ; wybór, przekład i wstęp: Feliks Przybylak. - Wrocław : mediamorphosis, 2002

 1. Wiedeńczycy : powieść / Adam Zielinski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003

 2. Znaki życia : wiersze / Peter Paul Wiplinger. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003

 3. Podróże literackie : Pomosty kulturowe / Norbert Honsza. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004

 4. Rosa i Resi / Helmut Peschina. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004

 5. Przed chwilą i teraz / Adam Zielinski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004

 6. Świadek wyboru zaślepienia : polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego / wybór i opracowanie: Edward Białek i Leszek Żyliński. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005

 7. Max Kalbeck (1850-1921) : Wiedeńczyk z Wrocławia : sympozjum naukowe / redakcja Piotr Szalsza, Romuald Kaczmarek. – Wrocław : Neisse Verlag, 2006

 8. Obrazy życia : Historie z pamięci / Peter Paul Wiplinger ; redakcja i posłowie: Krzysztof Huszcza. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006

 9. Z ogrodów Tanatosa : wiersze / Alois Vogel; red. i posłowie Krzysztof Huszcza. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007

 1. Erfahrung und Erinnerung inder poetischen Sprache von Peter Paul Wiplinger : Dissertation zur Erlangung des akademischen Gradeseines Doktors im Institut fär Germanistik der Universität Wrocław / Arletta Szmorhun. – Grünbach : Edition Geschichte der Heimat ; Wrocaw :Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008

 1. Za dzień, za rok / Alois Vogel ; przekł. i posł. Ewa Mikulska-Frindo. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008

 2. Kaspar Peter Handke ; przełożył Jacek Buras; posłowiem opatrzył Edward Białek. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009

 3. Kobieta bez cienia : opera w trzech aktach / Hugo von Hofmannsthal ; muzyka: Richard Strauss Opus 65; przekład: Anna Leniart; redakcja i posłowie: Edward Białek i Anna Leniart. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009

 4. Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008 : bibliografia adnotowana / praca zbiorowa pod red. Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej. – Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009

 5. Turrini, Peter : U szczytu smutku i gniewu : Wiersze / redakcja i posłowie Ewa Krupa-Czochara. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010

 6. Tilsch, Ilse: Dorn im Fleisch : ausgewaehlte Gedichte = Cierń w ciele : wiersze wybrane / hrsg. Und mit einem Nachwort versehen = Redakcja i posłowie Krzysztof Huszcza. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010

 7. Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008 : szkice do historii recepcji : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej ; autorzy szkiców Joanna Małgorzata Banachowicz [i in.]. – Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010

 8. Człowiek Śródeuropy : Otto Forst de Battaglia (1889-1965) / Redakcja: Krzysztof Huszcza, Adolf Juzwenko i Marek Zybura. - Wrocław: Quaestio, 2011

 9. Anioły i Demony zapomnienia : szkice o literaturze austriackiej XX i XXI wieku / Praca zbiorowa pod redakcją Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej. - Wrocław: Quaestio 2011

 10. Franz Kafka : Aporie asymilacji : rekonstrukcja tryptyku powieściowego / Bernd Neumann. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012

 11. Dwie emigracje : Bonifacy wiązek - poeta, krytyk i historyk literatury / Justyna Radłowska. - Wrocław : Quaestio, 2012

 12. Von der Schockdramaturgie zur buehnenwirksamen Sensibilitaet : Peter Turrinis aesthetische Metamorphosen / Ewa Krupa. - Dresden : Neisse Verlag ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012

 13. Prześnione krajobrazy historii ; rozprawy i szkice o twórczości Petera Handkego / red. Edward Białek i Krzysztof Hszcza. - Wrocław : Quaestio, 2012

 14. Streulicht : Ausgewaehlte Gedichte = Rozproszone Światło : Wiersze wybrane / Hannes Vyoral; hrsg und mit einem Nachwort versehen von Krzysztof Huszcza. - Wrocław ; Dresden : Neisse Verlag. 2013

 15. Sztuka szkodzi : Demaskacje Petera Turriniego / Red. Krzysztof Huszcza. - Wrocław : Quaestio, 2013

 16. Konstrukte und Dekonstruktionen. Aufsaetze und Skizzen zur oesterreichischen Literatur / Hrsg. von Edward Białek, Arletta Szmorhun, Iwan Zymomrya, - Dresden; Drohobytsch : Neisse Verlag, 2013

 17. Eine Art von Zweisamkeit : Gedichte = Sposób na bycie we dwoje : Wiersze wybrane / Gregor M. Lepkal; hrsg. von Joanna Małgorzata Banachowicz, Edward Białek, Richard Pils. – Wrocław ; Wien ; Linz ; Weitra ; München : publikacion PN1 Bibliothek der Provinz, 2014.

 18. Gib mir Worte zu trinken : ausgewählte Gedichte = Nasyć mnie słowami : wiersze wybrane / Ernst David. – Wrocław : Quaestio ; Dresden : Neisse Verlag, 2014.

 19. Na ile podejrzany jest człowiek : głos w dyskusjach / Peter Turrini ; red. Krzysztof Huszcza . – Wrocław : Quaestio, 2014.

 20. Nareszcie koniec ; Przedstawienie ; C’est la vie. Revue : Monologi / Peter Turrini ; przekł.: Aleksander Berlin, Karolina Bikont, Jacek Lachowski ; Red. Edward Białek, Elżbieta Manthey Wrocław Katarzyna Nowakowska. - Wrocław : Quaestio, 2014.

 21. Papiernik : Opowiadania / Doron Rabinovici ; przeł. Joanna Małgorzata Banachowicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014

 22. Między pamięcią a wyobraźnią. Uniwersum poezji Rose Ausländer / Maria Kłańska. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2015.

 23. Zeit der langsamen Nächte. : Ausgewählte Gedichte = Czas powolnych nocy : Wiersze wybrane / Nils Jensen ; redakcja i wstęp Katarzyna Nowakowska. - Dresden – Wrocław: Neisse Verlag − Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI BIBLIOTEKA AUSTRIACKA WSPÓŁPRACOWAŁA LUB WSPÓŁPRACUJE

- Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie

- Austriacki Konsulat Honorowy we Wrocławiu

- Akademia Muzyczna

- Papieski fakultet Teologiczny

- Instytut Filologii Germanskiej

- Ośrodek Kultury Niderlandzkiej

- Instytut Filologii Słowiańskiej

- Instytut Filologii Polskiej

- Instytut Stosunków Międzynarodowych

- Rotary Club Wrocław

- Klub Literatury i Muzyki

- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

- Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

- Galeria: W pasażu

- Galeria Foto-Medium-Art

- Domy Kultury w Kudowie-Zdroju, Wałbrzychu, Głogowie, Świdnicy

- Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu

- Ośrodki lub Centra Kultury w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Żarach

- Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych we Wrocławiu, Legnicy, Kaliszu, Jeleniej Górze

- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

- Gmina Wyznaniowa Żydów w Polsce

- Związek Polskich Artystów Fotografików

- Kulturwege - Verein für Kulturelle Aktivitaten

- Fundacja dla Uniwersytetu

- Ars NobilisInternationale (Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego)

- Fundacja Edukacji Międzynarodowej

- Radio „Klakson”, Polskie Radio Wrocław”, „Radio RAM”, TV Wrocław.

- Szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie we Wrocławiu i innych miastach Dolnego Śląska (m.in. Bolesławiec, Legnica, Trzebnica, Kudowa Zdrój, Wieruszów)


WYKAZ IMPREZ

1. Spotkania z pisarzami


04.03.1993 KARL LUBOMIRSKI oraz prezentacja książki: Utwory wybrane
godz. 18.00 Kawiarnia Kalambur


28.02.1994 TRAUTE FORESTI
godz. 11.30 Biblioteka Austriacka


15.10.1994 Tegetthoff opowiada bajki. FOLKE TEGETTHOFF
godz.16.00 Biblioteka Austriacka


15.12.1994 BERNHARD ANTOCHEWICZ – pisarz i tłumacz
godz.19.00 Kawiarnia Kalambur


12.01.1995 TRAUTE FORESTI oraz prezentacja książki Wiersze wybrane, Wrocław 1994
godz 10.00 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy
godz.17.00 Klub Literatury i Muzyki we Wrocławiu


03.04.1995 JAKOV LIND
godz. 13.00 Instytut Filologii Germańskiej


20.03.1996 Alltag als Anlaß. Sprachlehre für Christen - JOOP ROELAND
godz. 16.00 Papieski Fakultet Teologiczny


27.03.1996 ERNST VLCEK oraz prezentacja książki pt.: Łowy Amazonek
godz. 17.00 Klub Literatury i Muzyki


30.04.1996 ERNST A. EKKER
godz. 12.00 Młodzieżowy Dom Kultury


22.05.1996 MARTIN AUER
godz. 11.00 Młodzieżowy Dom Kultury


1996 LENE MEYER-SKUMANZ oraz otwarcie wystawy książki dla dzieci i młodzieży pt: Skrzydła ma mój koń bujany (Flügel hat mein Schaukelpferd)
godz. 11.00 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Bubliczna


18.06.1996 GEORG BYDLINSKI
godz. 11.00 Liceum Ogólnokształcące Nr 13


1996 ARMIN EIDHERR oraz prezentacja książki pt: In di lange winternecht aut HINDE BERGNER
godz.16.00 Teatr Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce


15.10.1996 JOSEF BURG Jidisch - eine Sprache zum Sein.
godz.16.00 Teatr Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce


17.01.1997 ALOIS FRANK : Wierer Melange
godz.16.00 Klub Literatury i Muzyki


1997 FABJAN HAFNER – Lubljana Poezja z austriackiej Słoweni w przekładach
godz.12.15 Instytut Filologii Polskiej


13.05.1997 TRAUTE FORESTI oraz prezentacja książki pt: Piratka na obcych wodach
godz. 10.15 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy


14.05.1997 TRAUTE FORESTI oraz prezentacja książki pt: Piratka na obcych wodach
godz. 12.20 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu


15.05.1997 TRAUTE FORESTI oraz prezentacja książki pt: Piratka na obcych wodach
godz. 11.30 Teatr Kalambur


16.05.1997 TRAUTE FORESTI oraz prezentacja książki pt: Piratka na obcych wodach
godz. 12.00 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu


23.05.1997 ANNA MITGUTSCH Die bessere Hälfte - Literatur von Frauen aus Österreich
godz. 11.00 Instytut Filologii Germańskiej


07.06.1996 BRGITTE ANTONIUS Die bessere Hälfte - Literatur von Frauen aus Österreich
godz. 17.00 Klub Literatury i Muzyki


06.05.1998 PROF. DR. HUBERT ORŁOWSKI Wobec zniewoleń krótkiego stulecia
godz. 17.00 Klub Literatury i Muzyki


1998 MARIANNE GRUBER oraz prezentacja książki pt: Protokoły strachu
godz. 17.00 Biblioteka Austriacka


08.05.1998 MARIANNE GRUBER oraz prezentacja książki pt: Protokoły strachu
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu


20.05.1998 ALOIS VOGEL oraz prezentacja książki pt: Der Wald aus Porphyr
godz.12.00 Instytut Filologii Germańskiej


08.10.1998 PROF. DOROTHEA MÜLLER-OTT (Wien) i GRZEGORZ MATYSIK (Kraków) Österreichische Lyrik der Gegenwart
godz.17.00 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich


20.05.1998 BEPPO BEYERL oraz prezentacja książki pt: W drodze - Unterwegs
godz.12.00 Instytut Filologii Germańskiej


19.10.1999 HUGO BONATTI
godz. 10.00 Biblioteka Austriacka


23.05.2000 MANFERD CHOBOT
godz. 11.00 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy


24.05.2000 MANFRED CHOBOT
godz. 9.45 Instytut Filologii Germańskiej


25.05.2000 Autorenlesung von MANFRED CHOBOT
godz. 16.45 Sala Balzera, Uniwersytet Wrocławski


25.04.2002 PROF. PETER PAUL WIPLINGER
godz. 13.15 Instytut Filologii Germańskiej


06.05.2003 HUGO BONATTI
godz. 10.00 Instytut Filologii Germańskiej


2004 GERT JONKE
godz. 10.00 Instytut Filologii Germańskiej


01.12.2004 PROF. PETER PAUL WIPLINGER oraz prezentacjaksiążko pt: Znaki życia
godz. godz. 11.30 Instytut Filologii Germańskiej
godz. 18.00 Kawiarnia Pod Kalamburem


2004 Prof. PETER PAUL WIPLINGER
godz. 17.00 Biblioteka Austriacka w Poznaniu


03.12.2004 Prof. PETER PAUL WIPLINGER
godz. 11.00 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu


2004 Prof. PETER PAUL WIPLINGER
godz. 10.00 spotkanie w Bibliotece Austriackiej we Wrocławiu z członkami Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego


13.04.2005 PROF. STEFAN KASZYŃSKI – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu promocja książki pt. Weltbilder des Intelekts
godz. 17.30 Biblioteka Austriacka


2004 PROF. MARIJANEM BOBINAC – Uniwersytet w Chorwacji – promocja książki pt. Der kleine Mann auf der Bühne
godz.16.00 Biblioteka Austriacka


11.05.2005 – uroczyste spotkanie z pisarzem RADKIEM KNAPPEM połączone z koncertem w wykonaniu zespołu DOBREK BISTRO z Austrii oraz wręczeniem dyplomów uczestnikom seminarium literackiego pt Spotkania z Austrią. Uroczystość uświetnili Konsul Generalny Republiki Austrii Pani Hermine Poppeller oraz prorektor Prof. Krzysztof Wojtowicz
godz. 18.00 Aula Leopoldyńska Uniwersytet Wrocławski


23.06 2005 DR HELMUT HOFBAUER oraz prezentacja książki pt: Bezugspunkt Gesellschaft
godz. 17.00 Biblioteka Austriacka


2005 DORON RABINOVICI
godz. 10.00 Biblioteka Austriacka


16.11.2005 PETER HENISCH oraz prezentacji książki pt: Die schwangere Madonna
godz. 10.00 Instytut Filologii Germańskiej


01.12.2005 Uroczystość wręczenie Księgi Pamiątkowej Księdzu Prof. BONIFACEMU MIĄZKOWI
godz. 12.00 Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski


15.03.2006 PETER HODINA
godz. 13.15 Instytut Filologii Germańskiej


06.04.2006 ERIKA MOTTL i GOTTFRIED RIEDL – uroczysta prezentacja książki Berthy von Suttner pt” „Die Waffen nieder” [„Precz z orężem”]
godz. 12.00 Oratorium Marianum Uniwersytet Wrocławski


26.04.2006 MARGIT SCHREINER, EUGENIE KAIN
godz. 11.40 Instytut Filologii Germańskiej


21.11.2006 Prof. Marianne Gruber
godz.11.30 Wyższa Szkoła Filologiczna


Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna
Biblioteka Austriacka przy Uniwersytecie Wrocławskim

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z pisarką

Prof. Marianne Gruber
(Wiedeń)

które odbędzie się 21. 11. 2006 r.
o godz. 11.30 w sali 114
w Wyższej Szkole Filologicznej
ul. Sienkiewicza 32
50-335 Wrocław

INS SCHLOSS ROMAN

Franz Kafka wollte im unvollendet gebliebenen Roman Das Schloß seinen Landvermesser K. nach all den vergeblichen Versuchen, ins Schloß zu gelangen, an Entkräftung sterben lassen.
Die österreichische Schriftstellerin Marianne Gruber hat dies nicht zur Ruhe kommen lassen. Sie schreibt Das Schloß in ihrer Auslegung zu Ende...
MARIANNE GRUBER geboren 1944 in Wien, wo sie heute als freie Schriftstellerin lebt. Sie studierte Klavier am Konservatorium der Stadt Wien sowie mehrere Semester Medizin und Psychologie bei Victor E. Frankl. Ausgezeichnet u.a. mit dem Österreichischen Würdigungspreis für Literatur 1997.
Prof. Marianne Gruber ist Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Literatur (ÖGL).


20-24.10.2008 tydzień z austriacką literaturą Austria czyta - Österreich liest
gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego


24.04.2008 spotkanie z pisarzem KARLEM-MARKUSEM GAUSSEM
godz. 10:00, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu


13.05.2009 spotkanie z pisarzem MARTINEM POLLACKIEM
godz. 11:45, Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego


2. Wykłady


1993 Prof. WŁADYSŁAW MISIAK: Wien - Stadtverwaltung hinsichtlich der Weltausstellung 1995 -
godz. 16.00 Biblioteka Austriacka


1993 Dr. EMIL BRIX – Konsul Generalny Republiki Austrii: Literatur und Volk. Der Weg Mitteleuropas vom Fin de siecle zum Ende eines
godz. 15.00 Biblioteka Austriacka


1994 Prof. DR. HERBERT KLAUSER: Marie von Ebner Eschenbach - ein Porträt zur Humanität
godz. 11.30 Biblioteka Austriacka


1994 Prof. HERBERT KLAUSER: Joseph Roth - der Untergang des Habsburgerreichs im Werk „Der heilige Trinker”
godz. 11.30 Instytut Filologii Germańskiej


1995 Prof. RUDOLF NARDELLI: Zwischen Tel Aviv und Wien. Das musische Testament von Roman Haubenstock-Ramati
godz. 16.30 Uhr Akademia Muzyczna


17.06.1995 FRAU TRAUTE FORESTI UND AZZI FINDER
godz. 17.00 Kawiarnia Kalambur


30.05.1996 PETER HABELER
godz. 19.00 Politechnika Wrocławska


31.05.1996 PETER HABELER
godz. 19.00 Politechnika Wrocławska


12.03.1997 Dr. ADAM CHMIELEWSKI: Karl Popper und die offene Gesellschaft
godz.17.00 Biblioteka Austriacka


1997 Dr. MAREK KĘDZIERSKI – Strassburg: Die Nestbeschmutzer - Thomas Bernhard und Witold Gombrowicz
godz. 12.30 Biblioteka Austriacka


1997 Dr WERNER JUNG - Universität Bochum: Süsse Mädel - Frauen um Arthur Schnitzler
godz. 11.30 Biblioteka Austriacka


1997 Dr. MARK NOTTURNO – Budapest: Karl Popper.
Godz. 14.00 Biblioteka Austriacka


1997 Rocznica 5-lecia istnienia Biblioteki Austriackiej obchodzona w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Wrocławskiego
początek godz. 11.00 Aula Leopoldyńska
W programie m.in.:
wystąpienie konsula generalnego Republiki Austrii dra ALFREDA LÄNGLE
koncert w wykonaniu duetu fortepianowego z Wiednia THEINER BREITNER


21.01.1998 ROBERT TONDER (Wydział Nauk Społecznych - Studium Doktoranckie): Austria - negocjacje członkowskie z Unią Europejską a sprawa Polska
godz. 11.15 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1


22.01.1998 ROBERT TONDER (Wydział Nauk Społecznych - Studium Doktoranckie: Austria - negocjacje członkowskie z Unią Europejską a sprawa Polska
godz. 13.10 Zespół Szkół Nr 5, Wrocław, ul. Tęczowa


05.03.1998 ROBERT TONDER (Wydział Nauk Społecznych - Studium Doktoranckie): Austria - negocjacje członkowskie z Unią Europejską a sprawa Polska
godz. 9.00 II Liceum Ogólnokształcące Wrocław, ul. Parkowa 18


12.03.1998 ROBERT TONDER (Wydział Nauk Społecznych - Studium Doktoranckie): Austria - negocjacjeczłonkowskie z Unią Europejską a sprawa Polska
godz. 11.35 Elektroniczne Zakłady Naukowe, Wrocław, ul. Ostrowskiego 22


13.03.1998 ROBERT TONDER (Wydział Nauk Społecznych - Studium Doktoranckie): Austria - negocjacje członkowskie z Unią Europejską a sprawa Polska
godz. 9.00 Liceum Społeczne, Wrocław, ul. Zielinskiego 36


24.03.1998 ROBERT TONDER (Wydział Nauk Społecznych - Studium Doktoranckie): Austria - negocjacje członkowskie z Unią Europejską a sprawa Polska
godz. 9.00 Liceum Ogólnokształcące, Jelcz-Laskowice


25.03.1998 PROF. RUDOLF NARDELLI: Wassily Kandinsky und Arnold Schönberg - Beziehungen zwischen bildender Kunst und Musik im 20. Jahrhundert
godz. 16.00 Akademia Muzyczna


27.03.1998 ROBERT TONDER (Wydział Nauk Społecznych - Studium Doktoranckie): Austria - negocjacje członkowskie z Unią Europejską a sprawa Polska
godz. 9.00 Liceum Ogólnokształcące Nr. 11, Wrocław


1998 Dr. ALFRED LÄNGLE – Konsul Generalny Republiki Austrii: Bilanz von 3 Jahren österreichischer Mitgliedschaft bei der EU
godz. 13.00 Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich


18.11.1998 ROBERT TONDER (Wydział Nauk Społecznych - Studium Doktoranckie): Austria - negocjacje członkowskie z Unią Europejską a sprawa Polska
godz. 9.00 Liceum Ogólnokształcące Nr. 12 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich


24.11.1998 Prof. ADAM ZIELIŃSKI – Wień: Holobot - eine galizianische Geschichte.
Dr: SYLWESTER MARYNOWICZ opowiada o prof. Adamie Zielińskim:
Zeit des Hasses, Zeit der Hoffnung - über Prof. Adam Zielinski erzählt

godz. 17.00 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich


25.11.1998 Prof. ADAM ZIELINSKI – Wień: Holobot - eine galizianische Geschichte.
Dr: SYLWESTER MARYNOWICZ opowiada o prof. Adamie Żielińskim:
Zeit des Hasses, Zeit der Hoffnung - über Prof. Adam Zielinski erzählt

godz. 9.45 Instytut Filologii Germańskiej


31.01.1999 JERZY KICHLER: Ciągłość życia żydowskiego we Wrocławiu
godz. 17.00 Galeria W pasażu


1999 KONSTANTY GEBERT: Talmud i myślenie Talmudyczne
godz. 17.00 Galeria W pasażu


01.02.1999 Wieczór filmowy: Fotoamator. reż. Dariusz Jabłonski
godz. 20.00 Kino Pałacyk


02.02.1999 HANNA HANN: Artystyczna Rodzina Rotbaumów
godz.17.00 Galeria W pasażu


25.02.1999 Dr. ERHARD BUSEK – były wicekanclerz Austrii: Wie sieht die Zukunft Europas aus
godz. 10.30 Instytut Badań Niemcoznawczyk i Europejskich


04.05.1999 Dr. HELMUT KOHLENBERGER: Grenzen und Grenzlosigkeit Europas
godz. 10.40 Instytut Badań Niemcoznawczyk i Europejskich


22 - 25.10.1999 Polsko-Niemieckie Sympozjum o Martinie Opitzu
Biblioteka Austriacka


28.10.1999 Dr. JAKOB FORST-BATTAGLIA: Tożsamość Austrii w przeszłości i obecnie
godz. 9.45 Instytut Badań Niemcoznawczyk i Europejskich


16.11.1999 Dr. VIKTOR FORTIN – kompozytor: Musik aus der Steiermarki
godz. 9.45 Instytut Filologii Germańskiej


2000 Prof. Dr. WYNFRID KRIEGLEDER: Goethe und die Literatur der österreichischen Aufklärung
godz. 12.00 Biblioteka Austriacka


09.11.2000 Dr . MONIKA KALISTA – dyrektor generalny Departamentu Kltury Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austrii: Kultur für Europa - Europa der Kulturen
godz. 10.45 Instytut Badań Niemcoznawczyk i Europejskich


04.04.2001 Prof. FRIEDBERT ASPETSBERGER: Nervosität, Radikalität, Die Jungen und ihre Literatur nach der Jahrhundertwende
godz. 11.30 Instytut Filologii Germańskiej


2002 Dr BENITTA FERRERO-WALDNER Minister Spraw Zagranicznych Austrii: Przyszłość Europy – austriacka perspektywa
godz. 17.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


21. 02.2004 THOMAS HOLZMANN – dyrektor Instytutu Austriackiego w Warszawie
dr HELMUT HOFBAUER – lektor z Austrii: Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego oraz kursy języka niemieckiego

godz. 10.00 Biblioteka Austriacka


2004 Dr HELMUT HOFBAUER: Interkulturelle Kommunikation im Deutschunterricht - Komunikacja interkulturalna na lekcji języka niemieckiego.
godz.10.00 Zespół Szkół Nr 9 ul. Młodych Techników
(dla nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego)


2004 Dr HELMUT HOFBAUER: Zwyczaje i obyczaje bożonarodzeniowe, Elfriede Jelinek - laureatka Literackiej Nagrody Nobla 2004
godz. 11.00 Biblioteka Austriacka


2005 prof. PIOTR ROJEK – Akademia Muzyczna - wykład połączony z koncertem organowym dla uczestników trasy Organowej – gości z Niemiec
godz. 13.00 Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski


2006 PETER HODINA – Die Mühen des Werdens - Gombrowicz als Befreier
godz. 14.00 Biblioteka Austriacka


2004 Prof. WOLFGANG MUELLER-FUNK – Romantische Religion. Schleiermachers Reden über die Religion im historischen und gegenwärtigen Kontext
godz. 13.15 Instytut Filologii Germańskiej


3. Koncerty


19.03.1993 Wieczór muzyczny Caafe de Chinitas – hiszpańskie pieśni zebrane przez FREDERICO GARCIA LORCA, wykonawcy: CHRISTINA ZURBRÜGG, JUDITH PAHOLA, PETER ROSMANITH
godz.18.00 Kawiarnia Artystyczna Kalambur


13.04.1994 Koncert Zespołu BROADLAHN ze Styrii
godz. 18.00 Młodzieżowy Dom Kultury


1995 JOANNA UND OTTO NIEDERDORFER – pierwszy koncert fortepianowy z cyklu: utwory na cztery ręce
godz. 19.00 Akademia Muzyczn


03.03.1995 Warsztaty muzyczne BERT MÜTTER – improwizacje muzyczne
BERT MUTTER – koncert na puzonie

godz. 19.00 Akademia Muzyczna


1995 EDUARD und JOHANNES KUTROWATZ – drugi koncert fortepianowy z cyklu: utwory na cztery ręce
godz. 19.00 Akademia Muzyczna


1995 Trzeci koncert fortepianowy z cyklu: utwory na cztery ręce
godz. 19.00 Akademia Muzyczna


ELISABETH ESCHWE und THOMAS KREUZBERGER czwarty koncert fortepianowy z cyklu: utwory na cztery ręce
godz. 19.00 Akademia Muzyczna


15.05.1995 TAMARA GRANAT und WALDEMAR MALICKI - piąty koncert fortepianowy z cyklu: utwory na cztery ręce
godz. 19.00 Akademia Muzyczna


27.05.1995 Konzert STROTTGÄNGER
godz. 20.00 Klub Związków Twórczych


LISELOTTE THEINER und WALTER BREITNER - szósty koncert fortepianowy z cyklu Utwory na cztery ręce
godz. 19.00 Szkoła Muzyczna dugiego stopnia


18.06.1995 STELLA BRASS
godz. 19.00 Aula Leopoldyńska


19.06.1995 STELLA BRASS
Kudowa Zdrój


1995 W ramach 11 Festiwalu Jazzowego w Głogowie Zespół THE UPPER AUSTRIAN JAZZ ORCHESTRA
godz. 18.00 Dom Kultury w Głogowie


28.09.1996 Musik aus den kleinen jüdischen Städtchen 10 SAITEN! - 1 Bogen
godz.16.00 Teatr Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce


30.09.1996 CHRISTIAN-MAUER QUINTETT und FRANZ WEYERER – koncert jazzowy
godz. 21.00 Klub Związków Twórczych - Czarny Salon


14.10.1996 BADINERI
godz. 19.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


1996 CHRIS und GERALD SCHÖNFELDINGER koncert nadzwyczajny na szklanych instrumentach (Glasharmonika und Glasglocken)
godz. 19.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


03.03.1997 BARBARA PENDERECKA i KLAUDIA CIEŚLIK
godz. 18.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


14.04.1997 AMAR CORDE - Kwartet z Krakowa
godz. 19.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


18.04.1997 EFZEG z Wiednia: Auf der Suche nach einer musikalischen Sprache
godz. 18.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


17.05.1997 PETER FURTNER und BERNHARD WALCHSHOFER Über den Dächern - neue kritische Lieder - Liederabend
godz. 19.00 Klub Literatury i Muzyki


22.05.1998 ELZBIETA MAZUR – koncert fortepianowy
godz. 17.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


19.10.1998 - 26.10.1998 V MIEDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDENSKIEJ
Biblioteka Austriacka jest współorganizatorem Festiwalu
19.10.1998 (poniedziałek) Dwór Polski - Rynek 5 - godz. 17.30 - koncert Brass in the Five (Węgry)
Wanda Ziembicka i Szabolcs Szilagyi - konferansjerzy
g.19.00 - Duże Studio Polskiego Radia Wrocław
Koncert Inauguracyjny Festiwalu
Orkiestra im. Johanna Straussa (Wrocław)
Marie Landreth - sopran (Austria),
Vladimir Kiradjiew - dyrygent (Austria),
Iwona Kubicz (TVP PR2) i Wojciech Dzieduszycki - prowadzenie
20.10.1998 (wtorek)
godz. 17.00 - Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego
Orkiestra im. Johanna Straussa (Bydgoszcz)
Marek Czekała - kierownik zespołu,
Katarzyna Matuszak - sopran,
Janusz Mencel - prowadzenie
godz.19.00 - Aula Leopoldinum Uniwersytetu Wrocławskiego
Światowe szlagiery muzyczne w wykonaniu kwintetu instrumentów dętych blaszanych Brass in the Five (Węgry)
Wanda Ziembicka i Szabolcs Szilagyi - prowadzenie
21.10.1998 (środa)
godz.17.00 - Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
Duet fortepianowy Theiner und Breitner (Austria)
Duet wokalno-instrumentalny Die Strottern (Austria) - Klemens Lendl i David Müller
Janusz Mencel - prowadzenie
godz.19.00 - Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego
Orkiestra Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu
Magdalena Wołowiec - sopran,
Andrzej Ładomirski - skrzypce
Stanisław Rybarczyk - dyrygent,
Elżbieta Szomańska - prowadzenie
22.10.1998 (czwartek)
godz.19.00 - Sala Wielka Ratusza, Rynek
Salon Orchester Melange (Niemcy)
Lynda Kemeny (USA) - sopran,
Krzysztof Kołbasiuk - recytacje
Wojciech Dzieduszycki - prowadzenie
23.10.1998 (piątek)
godz.19.00 - Aula Leopoldinum Uniwersytetu Wrocławskiego
Kwartet Smyczkowy Cztery Kolory (Gdańsk)
Salonowa Orkiestra Johanna Straussa (Warszawa)
Bożena Zawiąlak -Dolny (mezzosopran)
Elżbieta Szomańska - prowadzenie
24.10.1998 (sobota)
godz.19.00 - Duże Studio Polskiego Radia Wrocław
ul. Karkonoska 10
Koncert Finałowy Festiwalu pod patronatem J.E. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza
Orkiestra im. Johanna Straussa (Wrocław),
Lynda Kemeny (USA) - sopran,
Krzysztof Jakowicz - skrzypce
Spirituals Singers Band (Wrocław)
Jan Ślęk - dyrygent
Mirosława Adamczak (TVP Wrocław) i Piotr Nędzyński (TVP Poznań) - prowadzenie
godz. 18.30 - Sala Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej
Noc w Wenecji - Johann Strauss
wystąpi: Zespół Teatru Muzycznego w Gliwicach
godz. 21.00 - Dwór Polski - Kawiarnia Wiedenska Rynek 5
Duet wokalno-instrumentalny Die Strottern (Austria)
Klemens Lendl i David Müller (impreza zamknięta)
25.10.1998 (niedziela)
godz.17.00 - Aula Leopoldinum Uniwersytetu Wrocławskiego
Kwartet Austrian Art Ensemble(Austria)
26.10.1998 (poniedziałek)
godz.18.00 - Klub Literatury i Muzyki
Słynni soliści (z nagrań): Jan Kiepura, Marta Eghert,
Richard Tauber (i inni) - najpiękniejsze melodie Roberta Stolza
Elżbieta Szomańska - prowadzenie


30.01.1999 Koncert w wykonaniu Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem in Wrocławiu
godz. 18.00 Galeria W pasażu


31.01.1999 Koncert zespołu KROKE
godz. 19.00 Ort: Klub Muzyczny SZUFLADA


19 - 24.10.1999 VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDENSKIEJ
wtorek, 19.10.1999
godz. 19.00 - Aula Leopoldinum, Uniwersytet Wrocławski
Koncert inauguracyjny: Nadzwyczajny Koncert z udziałem Młodych Talentów z Wrocławia, Wiednia i Drezna
Festiwalowa Orkiestra im. Johanna Straussa - Wrocław
Dyrygent: Milos Krejci - Czechy
Prowadzenie : Eżbieta Szomanska, Wojciech Dzieduszycki
środa, 20.10.1999
godz. 18.00 - Sala Wielka Rausza, Rynek-Ratusz, Wrocław
Kwartet Smyczkowy Cztery Kolory - Gdańsk
Prowadzenie: Janusz Mencel
czwartek 21.10.1999
godz. 19.00 - Aula Leopoldinum, Uniwersytet Wrocławski
Rubinstein String Quartet Łódz
Orkiestra Zdrojowa Busko Zdrój
Prowadzenie: Henryk Teichert
piątek 22.10.1999
godz. 18.30 - Teatr Muzyczny we Wrocławiu
Panstwowa Opera Śląska
Johann Strauss - Zemsta Nietoperza
chór, balet, orkiestra Opery Śląskiej p/dyr. Tadeusza Serafina
sobota 23.10.1999
godz. 18.00 - Filharmonia Wrocławska
Koncert galowy p.t.Niech się obejmą miliony
Ines Wilhelm - sopran (Niemcy),
Bożena Zawiślak-Dolny - mezzosopran (Polska),
Stanisław Meus - tenor (Austria),
Olaf Plassa - baryton (Niemcy)
Orkiestra im. Johanna Straussa - Wrocław
Chór Panstwowej Opery Śląskiej
dyrygent: Jan Ślęk,
prowadzenie: Henryk Teichert
niedziela 24.10.1999
godz. 18.30, Aula Leopoldinum, Uniwersytet Wrocławski
Koncert z okazji Święta Narodowego Austrii:
Wilfried Scharf Saitenklang - Salzburg


21.10.1999 - Kwartet Cztery Kolory Gdańsk
Kudowa Zdrój godz. 12.00, Teatr Zdrojowy im. Stanislawa Moniuszki


21.10.1999 Kwartet Cztery Kolory Gdańsk
Kłodzko - godz.: 18.30, Zamek Rajców Kłodzkich


22.10.1999 Kwartet Cztery KoloryGdańsk
Oława - godz. 19.00, Sala Rycerska Urzędu Miasta


22.10.1999 Salonowa Orkiestra Johanna Straussa - Warszawa
Trzebnica - godz. 19.30, Sala Ośrodka Kultury
Solistka: Monika Marciniak - sopran


22.10.1999 Orkiestra Zdrojowa Busko Zdrój
Żary - godz. 19.00 Sala Widowiskowa „Luna” Żarskiego Domu Kultury
Prowadzenie: Henryk Teichert


23.10.1999 Orkiestra Zdrojowa - Busko Zdrój
Brzeg - godz. 18.00, Zamek Piastów Ślaskich


23.10.1999 Wilfried Scharf & Saitenklang Salzburg
Żary - godz. 19.00, Sala Widowiskowa „Luna” Żarskiego Domu Kultury


24.10.1999 Orkiestra Salonowa im Johanna Straussa - Warszawa
Brzeg - godz. 18.00, Zamek Piastów Śląskich


24.10.1999 Rubinstein String Quartet Łódz
Milicz - godz. 18.00, Sala Ośrodka Kultury


24.10.1999 Orkiestra Zdrojowa - Busko Zdrój
Oleśnica - godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu


24.10.1999 Kwartet Cztery Kolory Gdańsk
Ożarów - godz. 17.00, Muzeum Wnętrz Dworskich, Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej


24.05.2000 Koncert kameralny: ALEXANDER ZEMLINSKY i jego utwory
godz. 17.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


18 - 22.10.2000 VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDENSKIEJ
18.10.2000 (środa)
godz. 19.00, Aula Leopoldinum
Koncert Nadzwyczajny: Młode Talenty w hołdzie Robertowi Stolzowi
Koncert pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji jubileuszu 300-lecia powstania Uniwersytetu Wrocławskiego
Występują:
Thorsten Coers - tenor (Drezno),
Alexander Gallee - tenor (Wieden),
Michaela Gumpp-Peters - sopran (Augsburg),
Olga Hanauer - sopran (Monachium),
Sonja Lutz - sopran (Wieden),
Emese Pesti - sopran (Monachium),
Elke Charlotte Rauh - sopran (Drezno),
Heike Rothe - sopran (Drezno),
Nadine Schmidt - sopran (Drezno),
Michaela Stech - sopran (Lipsk),
Andre Wösmann - tenor (Hanower)
Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa, dyrygent: Milos Krejci
prowadzenie koncertu: Elżbieta Szomanska, Wojciech Dzieduszycki
19.10.2000 (czwartek)
godz. 19.00, Sala Wielka Ratusza
Koncert pt. Wieczór cesarsko-królewski
Mecenat nad Koncertem objęła Restauracja La Scala
Występują: Kapela Cyganska Tulipany - Węgry
narratorzy: Leszek Mazan (Polska), Miroslav Karas (Czechy), Szabolcs Szilagyi (Węgry)
20.10.2000 (piątek)
godz. 19.00, Oratorium Marianum
Koncert pt.: Kaprys wiedenski
Mecenat nad Koncertem objął Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.
Wystąpił: Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza z udziałem młodych wirtuozów pod kierownictwem Wiktora Kuzniecowa
soliści: Julita Smolen, Wiktor Kuzniecow (jun.)
prowadzenie koncertu: Janusz Mencel
21.10.2000 (sobota) godz. 18.00, Filharmonia Wrocławska
Koncert Galowy
Mecenat nad Koncertem objęła Firma IMPEL S.A. z okazji 10-lecia działalności Firmy
Występują: Instrumentalici Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
Annabella Redman - sopran
Mistrz i uczeń - Wiktor Kuzniecow i Robert Bachara
Spirituals Singers Band
dyrygent: Jan Ślęk
prowadzenie koncertu: Henryk Teichert
22.10.2000 (niedziela) godz. 18.00, Klub Muzyki i Literatury
Wspomnienia o Robercie Stolzu, prowadzenie: Elżbieta Szomanka


16 - 22.10.2001 VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDENSKIEJ
16.10.2001 (wtorek)
godz. 19.00 Aula Leopoldyńska
Inauguracja Festiwalu:
Koncert Nadzwyczajny pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego
Wystąpili
młodzi soliści z Polski, Niemiec, Austrii, Węgier - reprezentanci wyższych uczelni muzycznych:
Anja Augustin - sopran (Niemcy),
Robert Bachara - skrzypce (Polska),
Kornelia Baumgartner - sopran (Austria),
Matthias Federer - tenor (Austria),
Alexander Gallee - tenor (Austria),
Katarzyna Mackiewicz - sopran (Polska),
Emese Pesti - sopran (Węgry),
Julita Smolen - skrzypce (Polska),
Wojciech Ziarnik - bas (Polska)
Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa
konferansjerzy: Elżbieta Szomanska, Wojciech Dzieduszycki
dyrygent: Chrystian Phyr (Niemcy)
17.10.2001 (środa)
godz. 19.00 Aula Leopoldynska
Koncert: Ricordanza - Soliści Wrocławscy (zespół smyczkowy - 12 osób) pod kier. Wiktora Kużniecowa) z udziałem młodego wirtuoza Wiktora Kużniecowa (jun.)- skrzypce
18.10.2001 (czwartek)
godz. 18.00 Oratorium Marianum
Recital skrzypcowy: Wiktor Kużniecow (jun.) - 9-letni wirtuoz skrzypiec
konferansjer: Janusz Mencel
18.10.2001 (czwartek)
godz. 20.00, Kawiarnia Wiedeńska (Dwór Polski)
Recital skrzypcowy z towarzyszeniem fortepianu
Artur Banaszkiewicz - skrzypce, fortepian
konferansjer: Janusz Mencel
19.10.2001 (piątek)
godz. 19.00 Aula Leopoldyńska
Węgierska Kapela Cyganski Rajkó
konferansjerzy: Szabolcs Szilagyi - Warszawa, Györgyi Tuka - Budapeszt
20.10.2000 (sobota)
godz. 19.00 Filharmonia Wrocławska
Koncert Galowy
Występują:
Festiwalowa Orkiestra im. Johanna Straussa - Wrocław
soliści: Izabela Labuda - sopran (Wieden)
Robert Bachara - skrzypce (Wrocław)
dyrygenci: Jan Ślęk, Małgorzata Kaniowska
konferansjer: Henryk Teichert
Mecenat nad Koncertem objęli: Rotary Club - Wrocław, Konsul Generalny Republiki Austrii - dr Ernst Peter Brezsovscky, Grzegorz Dzik Restauracja La Scala Trattoria
21.10.20001 (niedziela)
godz. 18.00 Aula Leopoldinum
Koncert z okazji Święta Narodowego Austrii
Wystąpił: Zespół wokalno-instrumentalny Antonisinger z Tyrolu - Innsbruck
Mecenat nad Koncertem objęli: Austriacki Konsulat Honorowy oraz ADMI - Dwór Polski
22.10.2001 (poniedziałek)
Aula Leopoldinum
Recital fortepianowy: Natasza Veljkovic - Wieden
Mecenat nad Koncertem objął dr Ernst-Peter Brezsovscky - Konsul Generalny Republiki Austrii Konsula Generalnego Republiki Austrii


24.02.2002 - Recital fortepianowy - ELŻBIETA WIEDNER-ZAJĄC
godz. 17.00 Akademia Muzyczna


22.02.2002 DOBREK BISTRO – koncert jazzowy
godz. 20.00 Klub „Artysta”, ul. Zielinskiego 20


25.04.2002 Kamerkonzert: JUDITH KOPECKY - Sopran, VIKTORIA GROIS - Klavier
godz. 18.00 Aula Leopoldina, Uniwersytet Wrocławski


10 - 14 10.2002 IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDENSKIEJ
10.10.2002 r. (czwartek)
godz. 19.00, Aula Leopoldyńska Uniwersytet Wrocławski
Inauguracja Festiwalu:
Koncert Nadzwyczajny pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego
Wystąpili: Thomas Ebenstein - tenor (Austria),
Annette Frenzel - sopran (Niemcy),
Monika Gruszczynska - sopran (Polska),
Tadeusz Musiał - tenor (Polska),
Marie Therese von Seyfried - sopran (Niemcy),
Julita Smoleń - skrzypce (Polska),
Catherine Veillerobe - sopran (Niemcy),
Rafał Żurakowski - tenor (Polska)
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa
dyrygent: Milos Krejci
prowadzenie koncertu: Elżbieta Szomańska, Wojciech Dzieduszycki
11.10.2002 r. (piątek)
godz. 18.00 ul. Grabiszyńska 56, Ośrodek Działań Artystycznych FIRLEJ
Światowe przeboje muzyki lekkiej
Wystąpili:
wirtuoz akordeonu - ALEKSIEJ SUSŁOW z zespołem S-ART
WLADISLAW SUSŁOW - skrzypce
GRZEGORZ SZYMANSKI - perkusja
MARCIN OŻÓG - kontrabas
JANKO RASETA - 11-letni wirtuoz gitary
prowadzenie koncertu: Janusz Mencel
11.10.2002 r. (piątek)
godz. 20.00 Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski
Koncert w wykonaniu kwintetu instrumentów blaszanych BRASS IN THE FIVE - Węgry
prowadzenie koncertu: Szabolcs Szilágyi - Warszawa
12.10.2002 r (sobota)
godz. 18.00 Hala ORBITA, ul. Wejherowska
Uroczysty Koncert z okazji Zjazdu Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego na 300-lecie Uczelni
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa
Ewa Iżykowska - sopran,
Andrzej Kalinin - tenor
Jan Ślęk - dyrygent
prowadzenie: Prof. Jan Miodek
12.10.2002 r. (sobota)
godz. 20.00 Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski
Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU SALONOWEGO ORFEUSZ
Wrocławski Zespół Salonowy ORFEUSZ
13.10.2002 (niedziela)
godz. 19.00 Filharmonia Wrocławska
Koncert Galowy IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej
Mecenat nad Koncertem objęła Firma IMPEL SA
Wykonawcy:
WIESŁAW OCHMAN - tenor (Polska)
ANJA AUGUSTIN - sopran koloraturowy (Niemcy)
WIKTOR KUZNIECOW (jun.) - skrzypce (Polska)
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa
dyrygenci: JAN ŚLĘK, MICHAŁ DWORZYŃSKI
prowadzenie koncertu: HENRYK TEICHERT
14.10.2002 (poniedziałek)
godz. 18.00, Klub Muzyki i Literatury
Wspomnienia o Robercie i Einzi Stolz - muzyka Roberta Stolza z taśm w wykonaniu słynnych solistów - spotkanie z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Einzi Stolz
13.10.2002 (niedziela) Światowe przeboje muzyki lekkiej
Brzeg - godz. 18.00 Zamek Piastów Śląskich

występuje: wirtuoz akordeonu - ALEKSIEJ SUSŁOW z zespołem S-ART
12.10.2002 (sobota) Koncert w wykonaniu kwintetu instrumentów blaszanych BRASS IN THE FIVE - Węgry
Jawor - godz. 17.00 Ewangelicko Augsburski Kościół Pokoju w Jaworze

12.10.2002 (sobota) Światowe przeboje muzyki lekkiej
Milicz - godz. 18.00 Sala Ośrodka Kultury
Występuje: wirtuoz akordeonu - ALEKSIEJ SUSŁOW z zespołem S-ART
WLADISLAW SUSŁOW - skrzypce
GRZEGORZ SZYMANSKI - perkusja
MARCIN OŻÓG - kontrabas
ANKO RASETA - 11-letni wirtuoz gitary
prowadzenie koncertu: Elżbieta Szomanska
10.10.2002 (czwartek) Koncert w wykonaniu kwintetu instrumentów blaszanych BRASS IN THE FIVE - Węgry
Oleśnica - godz. 19.00, Oleśnica Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
11.10.2002, (piątek) Spirituels Singers Band
Oława - godz. 18.00, Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury
13.10.2002 (niedziela) Koncert w wykonaniu kwintetu instrumentów blaszanych BRASS IN THE FIVE - Węgry
Żary - godz. 18.00, Sala Widowiskowa Luna Żarskiego Domu Kultury
prowadzenie koncertu: Elżbieta Szomańska
19.10.2002 (sobota) Światowe przeboje muzyki lekkiej
Żary - godz. 18.00, Sala Widowiskowa Łuna Żarskiego Domu Kultury
Wystąpił: wirtuoz akordeonu - ALEKSIEJ SUSŁOW z zespołem S-ART


27.10.2002 r. Uroczysty Koncert z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii ERIKA FRIESER - Klavier, HEIDI LITSCHAUER - Cello
godz. 17.00 Aula Leopoldyńska


15 - 25 10.2003 X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDENSKIEJ
15.10.2003 (środa)
godz. 19.00, Aula Leopoldyńska Uniwersytet Wrocławski
Koncert Inauguracyjny pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
16.10.2003 czwartek
godz. 19.00, Filharmonia Wrocławska, ul. Piłsudskiego 19
Koncert Nadzwyczajny
18.10.2003 (sobota)
godz. 19.00, Oratorium Marianum Uniwersytet Wrocławski
Koncert Zespołu Cyganów Węgierskich Rajkó (Budapest)
19.10.2003 (niedziela)
godz. 18.00, Filharmonia Wrocławska, ul. Piłsudskiego 19
Koncert Galowy
17.10.2003 (piątek)
Kudowa Zdrój - godz. 19.00, Teatr Zdrojowy im. St. Moniuszki
Koncert Zespołu Cyganów Węgierskich Rajkó (Budapeszt)
19.10.2003 (niedziela)
Oleśnica - godz. 17.00, Sala Widowiskowa - Ratusz
Wrocławski Zespół Salonowy Orfeusz
24.10.2003 (piątek)
Oława - godz. 18.00, Sala Rycerska Urzędu Miasta, pl. Zamkowy 15
Występuje Zespół Gitarowy Guitar4Mation z Austrii
19.10.2003 (niedziela)
Żary - godz. 18.00, Sala Widowiskowa „Luna” Żarskiego Domu Kultury
Koncert Zespołu Cyganów Węgierskich Rajkó (Budapeszt)


25.10.2003 Uroczysty Koncert z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii zespołu Guittar4mation
godz. 18.00, Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego


08.05.2004 Koncert Galowy Roztańczona Wiosna
godz. 19.00, Sala Oratorium Marianum
wystąpili: Wrocławski Zespół Salonowy Orfeusz oraz B.A.L. - grupa baletowa


14 - 24.11.2004 XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDEŃSKIEJ
Biblioteka jest głównym organizatorem, natomiast kierowniczka biblioteki pełni funkcję dyrektora festiwalu
14.10. 2004 (czwartek)
godz. 19.00, Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski
Koncert Nadzwyczajny
GRAŻYNA BRODZIŃSKA sopran,
WIKTOR KUZNIECOW (jun.) skrzypce
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa
17.10.2004 (niedziela)
godz. 18.00, Filharmonia Wrocławska
Koncert Galowy Ich Trzech Ona Jedna
IZABELA LABUDA sopran (Austria),
MIECZYSŁAW BŁASZCZYK tenor (Polska),
ANDRZEJ KALININ tenor (Polska),
HUBERT MIŚKA tenor (Polska)
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa
dyrygent: Jan Ślęk
koncert prowadził: prof. dr hab. Jan Miodek
18.10.2004 (poniedziałek)
godz. 20.00, Oratorium Marianum
Improwizacje muzyczne w mistrzowskim wykonaniu
WALDEMAR MALICKI fortepian,
JOANNA CORTES sopran pieśni hiszpańskie
15.10.2004 (piątek)
Żary - godz. 19.00, Kościół Garnizonowy pod wezwaniem Św. Krzyża, ul. Kaczy Rynek
wykonawcy: SPIRITUALS SINGERS BAND
16.10.2004 (sobota)
Oleśnica - godz. 19.00, Bazylika Mniejsza
wykonawcy: SPIRITUALS SINGERS BAND
16.10.2004 (sobota)
Ostrzeszów - godz. 18.00
IZABELA LABUDA sopran (Wiedeń),
WIKTOR KUZNIECOW skrzypce
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa
dyrygent: Jan Ślęk
14.11.2004 (czwartek)
Ostrów Wielkopolski - godz. 17.00, sala widowiskowa PIK Centrum Ostrów
Nadzwyczajny Jesienny Koncert Muzyki Wiedeńskiej kończący obchody 600-lecia miasta Ostrowa Wielkopolskiego
WIESŁAW OCHMAN tenor,
WIKTOR KUZNIECOW skrzypce
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa


13 – 16.10.2005 XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDEŃSKIEJ
Biblioteka jest głównym organizatorem Festiwalu, natomiast kierowniczka biblioteki Dalia Żminkowska pełni funkcję dyrektora tej imprezy muzycznej.
13.10.2004 (czwartek)
Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski
Koncert Nadzwyczajnyz udziałem Młodych Talentów z Polski i z zagranicy
14.10.2005 (piątek)
Aula Leopoldyńska
Niezapomniane melodie - Koncert Nadzwyczajny z udziałem VIOLETTY VILLAS
15.10.2005 (sobota)
Oratorium Marianum
Jesienny Souvenir de Mona Liza. Koncert w wykonaniu Zespołu Salonowego Orfeusz
16.10.2005 (niedziela)
Koncert Galowy w Sali Polskiego Radia
DOROTA WÓJCIK sopran (Wiedeń),
KRZYSZTOF MARCINIAK tenor,
HUBERT MIŚKA tenor
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa
dyrygent: Jan Ślęk
koncert prowadził: prof. dr hab. Jan Miodek


16 - 26.10.2005 XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDEŃSKIEJ
16.10.2005 koncert inauguracyjny
godz. 19:00, Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


24 - 27.10.2009 XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDEŃSKIEJ
24.10.2009 koncert galowy
godz. 19:00, Filharmonia Wrocławska


19 - 24.10.2010 XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WIEDEŃSKIEJ
19.10.2009 koncert inauguracyjny
godz. 19:00, Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski
Zaproszenie
Artykuł
Fotoreportaż


4. Spektakle teatralne


25.05.1993 THEATER HEUSCHRECK: Ariadne s Traum
godz. 12.00, Scena Teatralna Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej


01.06.1993 Przedstawienie dla dzieci: Dosenfrei und Zügellos vom Affentheater mit Katze
godz. 11.00, Młodzieżowy Dom Kultury


08.06.1993 Schauerg schichten aus dem alten Österreich grupa teatralna KALEIDOSKOP
godz. 18.00, Kawiarnia Artystyczna Kalambur


17.09.1993 Musical dla dzieci Piccolino w wykonaniu Theater Picolo z Wiednia
godz. 10.00, Młodzieżowy Dom Kultury


24.09.1993 Spektakl Der Neffe des Meisters Rameau von Denis Diderot, w wykonaniu KELLER THEATER z Innsbrucku
godz. 11.00, Scena Teatralna Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej


18.03.1994 Tu felix Austria - Die Heimat lädt dich ein, THEATERMERZ z Graz
godz. 18.00, Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski


07.04.1994 Der Theaterbesuch und andere Katastrophen w wykonaniu VAGABUNT
godz. 12.15, Scena Teatralna Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej


08.04.1994 Der Theaterbesuch und andere Katastrophen w wykonaniu VAGABUNT
godz. 11.00, Kudowa Zdrój


18.06.1994 Faust von J.W. Goethe w wykonaniu aktorów BURGTHEATERS
godz. 19.00, Teatr Kalambur


12.10.1994 Josepph Roth - Die Legende vom heiligen Trinker – wieczór sceniczny BRUNO THOST i KATJA THOST
godz. 19.00, Kawiarnia Artystyczna Kalambur


1995 Herr und Frau Fischer erlauben sich Widerstand zu leisten w wykonaniu THEATER BRETT
godz. 19.00, Teatr Kalambur
po przedstawieniu spotkanie z autorem sztuki HERBERTEM BERGEREM


16.06.1995 Herr und Frau Fischer erlauben sich Widerstand zu leisten w wykonaniu THEATER BRETT
godz. 19.00, Teatr Kalambur
po przedstawieniu spotkanie z autorem sztuki HERBERTEM BERGEREM


17.06.1995 Spektakl teatralny THEATER BRETT w Wałbrzychu


15.02.1996 Musical: Weana Gmüat. THEATERmeRZ
godz. 19.00, Teatr Kalambur


31.05.1996 Spektakl dla dzieci: Die geheimnisvolle Minusch vom HEUSCHRECK
godz. 11.00, Scena Teatralna Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej


01.06.1996 Spektakl dla dzieci: Die geheimnisvolle Minusch vom HEUSCHRECK
godz. 11.00, Scena Teatralna Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej


05.06.1996 Spektakl w wykonaniu uczniów Waldorfschule z Klagenfurtu: Einen Jux will er sich machen według Johanna Nestroya
godz. 11.00, Młodzieżowy Dom Kultury


05.06.1996 BIRTE BRUDERMANN w spektaklu Fräulein Else Arthura Schnitzlera
godz. 19.00, Teatr Kalambur


1997 Ein Kind seiner Zeit - Ödön von Horwath – spektakl teatralny połączony z otwarciem wystawy LAJOS VON HORVATH: Bilder für die Zeit nach dem Krieg TEATR GUGULANDER (wystawa czynna do 20.03.1997)
godz. 18.00, Czarny Salon


21.03.1997 Die bessere Hälfte - Literatur von Frauen aus Österreich BIRTE BRUDERMANN recytuje wiersze CHRISTINE LAVANT
godz. 11.00, Teatr Kalambur
Przedstawienie zostało nagrane przez Radio Wrocław


21.04.1997 Himmel und Hose - spektakl dla dzieci w wykonaniu Grupy GONDAL Opole
godz. 11.00, Scena Teatralna Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej


22.04.1997 Himmel und Hose - spektakl dla dzieci w wykonaniu Grupy GONDAL
godz. 11.00, Scena Teatralna Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej


24.04.1997 Himmel und Hose - spektakl dla dzieci w wykonaniu Grupy GONDAL
Kudowa Zdrój


06.06.1997 Gefunden – Teatr jednego aktora - BIRTE BRUDERMANN
godz. 10.00, Teatr Kalambur


06.06.1997 Eleni – Teatr jednego aktora - BIRTE BRUDERMANN
godz. 18.00, Teatr Kalambur


1997 Spektakl teatralny według Bogusława Schaeffera w wykonaniu GRZEGORZA MATYSIKA
godz. 19.00, Teatr Kalambur


08.12.1997 Die bessere Hälfte - Literatur von Frauen aus Österreich - spotkanie z poezją CHRISTINE BUSTA
godz. 11.00, Teatr Kalambur
SIBILLE CLAUSS – recytacja,
FRIEDRICH KLEINHAPL - wiolonczela
Spektakl został nagrany przez Radio Wrocław


19.03.1998 Literarische Porträts bedeutender Österreicherinnen des 20. Jahrhunderts. DORIS HAUBNER und KAROLINE WINDHAGER
godz. 12.00, Teatr Kalambur


02.04.1998 Der Brief einer Unbekannten według noweli Stefana Zweiga
godz. 18.00, Klub Literatury i Muzyki
LARYSSA KADYROWA - recytacja,
LEO WITOSZYNSKYJ - gitara


24.05.1998 Mit a rzeczywistość. Habsburgowie w Austrii w 100 lecie śmierci Cesarzowej Elżbiety. Wieczór muzyczny z udziałem dr JANINY OSSES-FREI
godz. 17.00, Klub Literatury i Muzyki


1999 Glizzer und Glamour - musical z udziałem BIRTE BRUDERMANN i ANNE MARIE PAPP
godz. 11.00, Teatr Kalambur


11.03.2008 Solo-Performance "Auf diesem dunkelnden Stern" - impreza literacka wg utworów INGEBORG BACHMANN w wykonaniu MAREN RAHMANN
godz. 11.45, Sala Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego


5. Wystawy


17 - 28.01.1994 Die Zeit gibt die Bilder - Schriftsteller, die Österreich zur Heimat hatten – wystawa fotograficzna ALISA DOUER
godz. 12.00, Biblioteka Uniwersytecka


23.11.1994 City Visions - Oblicza miast Europy Środkowej FotoßAusstellung mit Max Auffischer
godz. 12.00, Muzeum Historyczne


10-31.03.1995 Otwarcie wystawy fotograficznej: Ojczyzna kołem się toczy z udziałem autora prac JANUSZA HORODECKIEGO
godz. 13.00, Galeria W pasażu


03.04.1995 Otwarcie wystawy: Roman Haubenstock-Ramati
godz. 18.30, Akademia Muzyczna


21.02.1996 Otwarcie wystawy: East meets West - Ostblick - Westblick
godz. 13.00, Galeria W pasażu


31.05.1996 Otwarcie wystawy: Galizische Architektur
godz. 15.00, Muzeum Architektury


04.06.1996 Otwarcie wystawy książki dziecięcej: Flügel hat mein Schaukelpferd połączone ze spotkaniem z autorką LENE MEYER-SKUMANZ
godz. 11.00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna


07.06.1996 Otwarcie wystawy: Steine Johannes Ludescher
godz. 16.00, Muzeum w Arsenale


23.01.1997 x 2 m clon – otwarcie wystawy
godz. 17.00, Galeria W Pasażu


05.06 - 22.06.1997 Austria bliżej nas – wystawa ze zbioru kartek pocztowych STANISŁAWA CHMURY
godz. 11.00 - 16.00, Biblioteka Austriacka


06.06.1997 Wystawa książek ausriackich pisarzy
godz. 11.00 - 17.00, Stadion I KS Ślęza


07.06.1997 Wystawa książek austriackich pisarzy
godz. 11.00 - 17.00 Stadion I KS Ślęza>


11.12.1997 Stefan Zweig - Ein Österreicher aus Europa - otwarcie wystawy z Salzburga
godz. 12.00, Biblioteka Uniwersytecka
Wystawa czynna do 16.01.1998


17.02.1998 Tirol in vier Jahreszeiten - eine Ausstellung mit Fotos von GRZEGORZ KALISIAK
godz. 13.00, Otwarcie wystawy w Muzeum Etnograficznym (Oddział Muzeum Narodowego we współpracy z Volksmuseum w Innsbrucku)
Wystawa czynna do 18 marca 1998


05 03.1998 Bücherausstellung über Kunst aus Österreich, Deutschland und aus der Schweiz - Wystawa książek o sztuce z Austrii, Niemiec i ze Szwajcarii
godz. 11.00, Biblioteka Uniwersytecka
Wystawa czynna do 27 marca 1998


1998 Otwarcie wystawy Wojtek Krzywoblocki i jego przyjaciele. (Z.Bargielski, U. Filek, S. Kaczmarek, G. Lebzelter, W. Lutkowska)
godz. 17.00, Galeria W pasażu
Wystawa czynna do 27 kwietnia 1998


05.05.1998 Salomon Sulzer - kantor, kompozytor, odnowiciel – wystawa
godz. 17.00, Muzeum Historyczne Arsenał
wystąpił chór Synagogi Pod Białym Bocianem, dyrygent: STANISŁAW RYBARCZYK
Wystawa czynna do 20 maja 1998


22.05 - 20.06.1998 Rahmen und Bilder – wystawa Pana KURIANOWICZ
Biblioteka Uniwersytecka


07 - 25.12.1998 Die hellen und finsteren Zeiten - biographische Anspielungen an das Werk von Hilde Spiel. Autorka prac INGEBORG PLEPELITS
17.00, Galeria W pasażu
otwarcia wystawy dokonał wicekonsul REMBERT SCHLEICHER


11.01.1999 Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy - wystawa edukacyjna
Świdnica


30.01.1999 Otwarcie wystawy Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy - wystawa edukacyjna. PIOTR TROJANSKI, ZDZISŁAW NOGA
godz. 17.00, Galeria W pasażu


6.05.1999 Berührungen : Tradition und Gegenwart Breslauer Fotografie - wystawa polskiej fotografii z okresu 1945 - 1998 Wiedeń


22.05.1999 Looking Back on Kraków – wystawa fotograficzna z Krakowa
godz. 17.00, Galeria Foto-Medium-Art


05.08.1999 Otwarcie wystawy Erich Lessing: 50 lat fotografii - wystawa fotograficzna
godz. 17.00, Galeria Foto-Medium-Art
Wystawa czynna do 24.08.1999


24.11.1999 - 15.01.2000 Abroad in Austria – wystawa fotograficzna
godz. 17.00, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego


10.03.2000 - 30.03.2000 Stadtpark II - wystawa fotograficzna
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego


06.04.2000 - 20.04.2000 Stadtpark II - wystawa fotograficzna
Świdnica


15.05.2000 - 15.06.2000 Architektur aus der Steiermark
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego


19.06.2000 Otwarcie wystawy Verbindungen – wystawa fotograficzna
godz. 18.00, Galeria W pasażu


22.11.2000 - 31.12.2000 Pamiątka ze światowej wojny - wystawa fotograficzna
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego


11 - 29.11.2002 Wystawa literacka: ÖDÖN von HORVATH 1901 - 1038
Biblioteka Uniwersytecka


01.05.2003 - 30.11.2003 Z okazji 10-lecia BA - wystawa pt.: Szkice sceniczne do „Barona Cygańskiego Johanna Straussa. Prace wykonał RYSZARD NAŁĘCZ-JAWORSKI – pseud.: najary
Biblioteka Austriacka


05.11.2003 Otwarcie wystawy prac literackich i graficznych uczniów Zespółu Szkół Nr. 18 we Wrocławiu
Biblioteka Austriacka


15.11.2004 Otwarcie wystawy prac malarskich prof. ULRICHA GANSERTA (Wiedeń) oraz małych form rzeźbiarskich WIESŁAWA PASTUŁY (Kraków)
godz. 14.00, otwarcia dokonał prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Krzysztof Wojtowicz oraz dyrektor Muzeum Sztuki Medalierskiej Zdzisław Olszanowski
Wystawa czynna do 12.12.2004


30.12.2005 Życie w służbie pokoju – Ein Leben für den Frieden - wystawa z okazji setnej rocznicy uhonorowania BERTHY VON SUTTNER Pokojową Nagrodą Nobla
godz. 14.00, otwarcia wystawy dokonał prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Krzysztof Nawotka w holu przed Aulą Leopoldyńska


06.02.2006 - 28.02.2006 Życie w służbie pokoju – Ein Leben für den Frieden - wystawa z okazji setnej rocznicy uhonorowania BERTHY VON SUTTNER Pokojową Nagrodą Nobla
Kudowa Zdrój, Dom Związków Twórczych „Cyganeria”


13.03.2006 - 02.04.2006 Życie w służbie pokoju – Ein Leben für den Frieden - wystawa z okazji setnej rocznicy uhonorowania BERTHY VON SUTTNER Pokojową Nagrodą Nobla
Wałbrzych, Wyższa Szkoła Zawodowa


18.05.2006 Wernisaż wystawy RENATE HUBER Uwaga! Świeżo malowane
godz. 17.00, Galeria Domek Romański
Wystawa czynna do 31.05.2006


13.05.2008 Wernisaż wystawy KURTA ZISLERA "Spotkanie - obrazy Kurta Zislera w tradycji ikony"
godz. 12:00, Sala Marmurowa Biblioteki Uniwersyteckiej
Wystawa czynna do 13.06.2008


30.06.2009 Wernisaż wystawy HEINZA CIBULKI Obraz #
godz. 17:30, Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski
Wystawa czynna do 28.08.2009


5.07.2010 Wernisaż wystawy Na tropach Alexandra Lerneta-Holeni w Polsce
godz. 18:00, Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski
Wystawa czynna do 31.08.2010


6. Konkurs wiedzy o Austrii


31.03.1995 pierwszy etap konkursu: Österreich - Land und Leute
in allen an dem Wettbewerb teilnehmenden Schulen aus den Woiwodschaften: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław

12.05.1995 drugi etap konkursu: Österreich - Land und Leute
um 11.00 Uhr Ort: Universität

12.06.1995 trzeci etap konkursu: Österreich - Land und Leute
um. 11.00 Uhr Ort: Österreich-Bibliothek

15-18.06.1995 Dni Wrocławia

17.06.1995 ostatni etap konkursu: Österreich - Land und Leute
um 12.40 Ort: TV-Studio


31.03.1996 pierwszy etap konkursu: Österreich - Land und Leute
in allen an dem Wettbewerb teilnehmenden Schulen aus den Woiwodschaften: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław

10.05.1996 drugi etap konkursu: Österreich - Land und Leute
um 10.30 Uhr Ort: Österreich-Bibliothek

04.06.1996 ostatni etap konkursu: Österreich - Land und Leute
um 13.00 Ort: Österreich-Bibliothek


17.04.1997 drugi etap konkursu: Österreich - Land und Leute.
um 11.00 Uhr Ort: Universitätsgebäude

22.05.1997 trzeci etap konkursu: Österreich - Land und Leute.
um 11.15 Uhr Ort: Österreich-Bibliothek

06.06.1997 finał konkursu: Österreich - Land und Leute
um 12.00 Uhr Ort: Österreich-Bibliothek


24.04.1998 drugi etap konkursu: Osterreich - Land und Leute
um 11.00 Uhr Ort: Universität

22.05.1998 trzeci etap konkursu: Österreich - Land und Leute
um 11.00 Uhr Ort: Österreich-Bibliothek

22.05.1998 finał konkursu: Österreich - Land und Leute
um 11.00 Uhr Ort: Österreich-Bibliothek


7. Goście


24.10.1997
Begegnung der Geschichtslehrer aus Österreich mit Rektor der Universität Prof. ROMAN DUDA im Senatsaal, um 12.30


24.11.1998
Prof. Adam Zieliński, Dr Sylwester Marynowicz (redaktor, pisarz), Rembert Schleicher (wicekonsul Generalny)


24 - 26.02.1999
Wizyta byłego Kanclerza Austrii dra Erharda Buska na Dolnym Śląsku (Wrocław - Opole - Krzyżowa)


04.05.1999
Dr Helmut Kohlenberger - filozof


14.05.1999
Prof. Hans-Heino Ewers - Institut für Kinder- und Jugendliteratur - Frankfurt am Main


26.05.1999
Beppo Beyerl - pisarz


19.07.1999
Seminarium z udziałem przedstawicieli SPD ze Schlezwigu-Holstein


20.08.1999
Grupa nauczycieli KBW z Linzu


15.09.1999
W Bibliotece Austriackiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Obecna była także Minister Pani Barbara Labuda, Rektor UWr Pan Prof. Romuals Gelles i Dyrektor Instytutu Historycznego Pan Prof. Wojciech Wrzesiński.


16 - 17.09.1999
Seminarium pt. Kobieta w przestrzeni miejskiej od średniowiecza do czasów współczesnych organizowane w ramach XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich


10.10.1999
Hugo Bonatti - pisarz


22 - 25.10.1999
Polsko-Niemieckie Sympozjum o Martinie Opitzu z udziałem pracowników naukowych Instytutu Filologii Germańskiej oraz Freie Universitat Berlin


25.10.1999
Dr Ernst-Peter Brezovszky - Konsul Generalny Republiki Austrii


29.10.1999
Dr Jakob Forst-Battaglia - Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych Austrii


16.11.1999
Viktor Fortin - kompozytor, muzykolog


09.11.2000
Dr. Monika Kalista - Dyrektor Generalny Departamentu Polityki Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wiedniu


04.04.2001
Prof. Friedbert Aspetsberger - Institut für Germanische Philologie - Graz


22.05.2002
Dr. Benita Ferrero Waldner - Minister Spraw Zagranicznych Austrii


15.10.2002
Prof. Ludwig Adamovich - Przewodniczący Austriackiego Trybunału Konstytucyjnego - Präsident des Österreichischen Verfassungsgerichtshofes


15.10.2002
Prof. Dr. h.c. Anton Schwob - Universität Graz, Institut für Germanistik


18.02.2003
Prof. Dorothea Müller-Ott Dyrektor Stowarzyszenia Tłumaczy w Direktor der Übersetzungsgemeinschaft, Wien


06.03.2003
Prof. Dr. Hans-Heino Ewers - Dyrektor Instytutu Badan nad Literaturą Młodzieżową Institut für Jugendbuchforschung, Frankfurt am Main


06.03.2003.
Dr. Bernd Dolle-Weinkauff Institut für Jugendbuchforschung, Frankfurt am Main


22.05.2003
Reinhard Kogler - Konsul d/s konsularnych - Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie


04.11.2003
Hermine Poppeller - Austriacki Konsul Generalny w Krakowie


30.01.2004
Prof. Lothar Knapp - Uniwersytet Cottbus, prof. Konrad Nowacki Uniwersytet Wrocławski


01.02.2004
Thomas Holzmann - Dyrektor Instytutu Austriackiego w Warszawie


20.04.2004
Gert Jonke - pisarz z Austrii


21.04.2004
Prof. Rüdiger Görner - Uniwersytet w Londynie, Instytut Germanistyki


07.05.2004
Grupa pracowników Uniwersytetu w Graz


20.05.2004
Dr Sigrid Reininger - Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu w Graz


21.05.2004
Prof. Leopold G. Kloss - Nowy Jork USA


17.10.2004
Prof. Röd - Uniwersytet Innsbruck


29.10.2004
Prof. Anton Schwob - Uniwersytet Graz


15.11.2004
Prof. Ulrich Gansert - artysta malarz i fotografik - Wiedeń


15.11.2004
Wiesław Pastuła - artysta rzeźbiarz - Kraków


01-04.12.2004
Prof. Peter Paul Wiplinger - pisarz z Austrii


10.02.2005
Hermine Poppeller – Konsul Generalny Republiki Austrii


22.02.2005
Albert Sassmann – pianista


03.03.2005
Dr Hildegard Kernmayer – Uniwersytet w Graz


13.04.2004
Prof. Stefan Kaszyński wraz z małżonką prof. Marią Krysztofiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


22.04.2005
Prof. Marjan Bobinac – Uniwersytet w Chorwacji


09.05.2005
Christine Müller - ORF


11.05.2005
Radek Knapp – pisarz polskiego pochodzenia z Wiednia


12.05.2005
Goście z Biblioteki w Wilnie


20.10.2005
Prof. dr Irmela von der Lühe – Freie Universität Berlin


20.10.2005
Doron Rabinovici – pisarz z Wiednia


15.11.2005
Peter Henisch – pisarz z Wiednia>


15.03.2006
Peter Hodina - pisarz


24.04.2006
Prof. Wolfgang Müller-Funk


25.04.2006
Renate Plöchl – przedstawicielka Landesregierung Oberösterreich Margit Schreiner, Eugenie Kain – pisarki z Austrii


10.01.2007
Lisa Mayer - Austria


11.01.2007
Robert Schindel - Austria


8. Inne imprezy


30.05 - 07.06.1996 ÖSTERREICHISCHE TAGE IN WROCŁAW (DNI AUSTRII)
Organizatorzy:
Konsulat Honorowy Republiki Austrii
Biblioteka Austriacka
Współorganizatorzy: Urząd Miejski Wrocławia
Urząd Wojewódzki
Austriacki Konsulat Generalny


05.06 - 08.06.1997 - ÖSTERREICHISCHE TAGE IN WROCŁAW (DNI AUSTRII)
Organizatorzy:
Konsulat Honorowy Republiki Austrii
Towarzystwo Polsko-Austriackie
Biblioteka Austriacka


10.05-14.05.1998 ÖSTERREICHISCHE TAGE IN WROCŁAW (DNI AUSTRII)


20.05 -24.05.1999 ÖSTERREICHISCHE TAGE IN WROCłAW (DNI AUSTRII)


30.01 - 02.02.1999 I. BEGEGNUNGEN MIT DER JUEDISCHEN KULTUR - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ


19.03 - 24.03.1999 I. FESTIWAL FILMU AUSTRIACKIEGO WE WROCŁAWIU - Kino austriackie lat 90-tych
godz. 18.30 - początek seansów Kino OSCAR
seanse według załączonego programu
wieczory filmowe:
Marsz Radedzkiego
Schachnovelle
Schlafes Bruder
Klavierspielerin
Die Stadt ohne Juden
Zuflucht in Shanghai
i in.


28.05 – 02.06. 2004 II FESTIWAL FILMU AUSTRIACKIEGO pod tytułem W Lustrach prowokacji
Kino ATOM


25 - 26.05.2000 VI Seminarium Bibliotek Austriackich w Polsce
Biblioteka Austriacka była organizatorem VI Seminarium Bibliotek Austriackich w Polsce
Program Seminarium Bibliotek Austriackich w Polsce Wrocław 25 - 26 maj 2000
25.05.2000
13.00 - Uroczyste otwarcie Seminarium Bibliotek Austriackich przez Jego Magnificencję Prorektora Pana Prof. dra hab. Marka Bojarskiego
- Podziękowanie wygłoszone przez Konsula Generalnego Republiki Austrii, Pana dra Ernsta Brezovszky’ego
13.30 - Rozpoczęcie obrad
1) wystąpienie Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Pana dra Andrzeja Ładomirskiego
2) Referat okolicznościowy wygłoszony przez Konsula Generalnego Austrii, Pana dra Ernts-Petera Brezovszky’ego
3) sprawozdania z działalności poszczególnych Bibliotek Austriackich
15.30 - Dyskusja
16.00 - Przerwa
16.45 - Spotkanie z pisarzem Panem Manfredem Chobotem z okazji prezentacji polsko-niemieckiej edycji jego książki pt.: Die Enge der Nähe = Klaustrofobia uczuć, która ukazała się w ramach serii Biblioteka Austriacka
18.00 - Koncert w Synagodze „Pod Białym Bocianem”
Wystąpili: Shamuel Barzilai - Kantor (Wiedeń),
Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk - skrzypce,
Chór Synagogi
20.00 - Bankiet w Hotelu Monopol

26.05.2000
9.00 - Dyskusja, uwagi, wnioski dotyczące działalności Bibliotek Austriackich
10.00 - Spotkanie z Dyrektorem Instytutu Filologii Germańskiej, Panem Prof. Eugeniuszem Tomiczkiem oraz zwiedzenie Biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej
11.00 - Zwiedzenie Biblioteki Uniwersyteckiej: Oddział Starych Druków i Oddział Rękopisów
13.00 - Zwiedzenie Muzeum Historycznego - Dyr. Maciej Łagiewski

PROTOKÓŁ 25. bis 26. Mai 2000
Uczestnicy


1. Dr. Ernst-Peter Brezovszky – Konsul Generalny Republiki Austrii
2. Prof. Dr. Marek Bojarski - Prorektor Uniwersytetu
3. Dr. Andreas Stadler - Dyrektor Austriackiego Instytutu Kultury w Warszawie
4. Mag. Klemens Profohs - Wicekonsul – Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie
5. Mag. Joanna Chwastek – Austriacki Konsulat Generalny
6. Mag. Birgit Reischl – Lektorka z Austrii - Łódź
7. Mag. Petra Thobald – Lektorka z Austrii - Poznań
8. Mag. Christa Rauch – Lektorka z Austrii - Warszawa
9. Mag. Christoph Prantl - Lektor z Austrii- Wrocław
10. Mag. Anna Duraj – Biblioteka Austriacka - Kraków
11. Mag. Monika Wójcik – Biblioteka Austriacka - Opole
12. Mag. Elwira Rudz – Biblioteka Austriacka - Opole
13. Mag. Bernadeta Sturzbecher – Biblioteka Austriacka - Poznań
14. Mag. Aleksandra Wiśniewska – Biblioteka Austriacka - Poznan
15. Mag. Ewa Kalnicka – Biblioteka Austriacka - Przemyśl
16. Manfred Chobot - Wieden - Pisarz
17. Dr. Andrzej Ładomirski - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
18. Wanda Dryl – Dyrektor Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Miasta Wrocław
19. Mag. Jolanta Charzewska-Miller – Wicekonsul Honorowy
20. Prof. Anna Stroka – Instytut Filologii Germańskiej
21. Prof. Karol Fiedor – Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich
23. Mag. Aldona Wiktorska-Święcka – Instytut Filologii Germańskiej
24. Mgr Joanna Obruśnik – Instytut Filologii Germańskiej
25. Mgr Dalia Żminkowska – Biblioteka Austriacka - Wrocław>


Von 25. bis 26. Mai 2000 fand - insgesamt zum sechsten Mal und bereits zum zweiten Mal in Wrocław - die Tagung der Österreich-Bibliotheken in Polen statt. Zur Sprache kamen Vertreter der österreichischen Diplomatie, Vertreter der Universität Wrocław, Leiterinnen der Österreich-Bibliotheken, die dieTätigkeit und Entwicklung der einzelnen Bibliotheken vorstellten. Währernd der Tagung wurden dringende Anliegen der Bibliotheksleiterinnen und die Rolle der Österreichbibliotheken angesichts der aktuellen (kultur-)politischen Lage Österreichs besprochen.

Die Tagung wurde mit Vorträgen vom Direktor der Universitätsbibliothek Dr. Andrzej Ładomirski und vom Generalkonsul Dr. Ernst-Peter Brezovszky eröffnet.

In seiner Begrüssungsrede wies Prorektor der Universität Prof. Dr. Marek Bojarski auf die gute Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kultur hin und betonte den Beitrag der Österreich-Bibliothek für das kulturelle Leben in Wrocław.

Der Direktor der Universitätsbibliothek Dr. Andrzej Ładomirski stellte in seinem Vortrag die Geschichte und gegenwärtige Probleme der Universitätsbibliothek dar.

In seinem Grundsatzreferat Österreich in Krakau. Das Drei-Säulen-Konzept ging der Generalkonsul Dr. Ernst-Peter Brezovszky besonders auf die Auswirkungen der aktuellen poltischen Situation in Österreich und das damit verbundene negativ verzerrte Image Österreichs im Ausland ein. Als gegensteuernde Maßnahme regte er einen intensiveren Dialog zwischen allen Partnern an, die im Ausland für Österreich tätig sind. Er betont insbesondere vier Aufgaben, die in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind:
a) die Entwicklung verstärkter Dialoge zwischen Österreich und Kleinpolen
b) konkreter know how - Transfer
c) Vermittlung präziser Landeskunde über Österreich
d) Sympathiewerbung für Österreich

und umriß die damit verbundene wichtige Rolle der im Amtsbereich Krakau liegenden Institutionen: Generalkonsulat, Österreich-Bibliotheken und Österreich-Institut.

Anschließend präsentierten die Vertreterinnen der einzelnen Österreich-Bibliotheken ihre Jahresberichte.

In der darauf folgenden Diskussion wies Frau Prof. Stroka auf die gute Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Germanistik Wrocław und der hiesigen Österreich-Bibliothek hin. Vizekonsulin Frau Jolanta Müller bestätigte die sich gut und freundlich entwickelnde Kooperation zwischen allen in Wroclaw für Österreich wirkenden Institutionen.

Der Direktor des Kulturinstitutes in Warschau Herr Dr. Andreas Stadler unterstrich die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Generalkonsulat und dem Kulturinstitut.

Der Tag endete mit der Lesung von Herr Manfred Chobot verbunden mit der Präsentation des Buches Die Enge der Nähe - das als letztes Buch der Reihe Biblioteka Austriacka erschienen ist.

Am zweiten Tag wurden unter Teilnahme von Vizekonsul Herrn Klemens Profohs wichtige Anliegen der Bibliotheksleiterinnen besprochen. Insbesondere kamen Anfragen zur Bücherbestellung und zur Finanzierung wichtiger Projekte.

Der Vizekonsul wies auf das knappe Budget des Generalkonsulats hin, betonte aber die Bereitschaft des Konsulats zu konstruktiven Lösungen.


Resümee

Die Bibliothekstagung verlief in freundlicher Atmosphäre. Im Zentrum standen die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit in Hinblick auf die derzeitige prekäre aussenpolitische Situation Österreichs und das knappe Budget des Generalkonsulats.

Die Bibliothekarinnen unterstrichen ihre Bereitschaft, ihre erfolgreiche Arbeit im Interesse der österreichischen Kultur fortzusetzen.

Dalia Żminkowska


28.04 - 29.04.2010 Sympozjum Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2009
Uroczyste otwarcie odbyło się 28 kwietnia o godz. 16:30 w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Szczegółowy program


17.05 - 21.05.2010 VII Dni Austrii we Wrocławiu
Organizatorzy:
Konsulat Austrii we Wrocławiu
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Konsul Generalny Austrii w Krakowie
Szczegółowy program

do góry