Biblioteka Instytutu Archeologii

Adresy

Biblioteka Instytutu Archeologii
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
tel.: 71 375 29 16
e-mail: biar[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
http://archeo.uni.wroc.pl/Instytut-Archeologii/Instytut/Biblioteka-IAr


Godziny otwarcia

ZMIANY CZASU PRACY BIBLIOTEKI INSTYTUTU ARCHEOLOGII

Czas otwarcia Biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2019/2020:

Wypożyczalnia/Biblioteka jest czynna:
poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 9:15 - 15:00
W godzinach 9:00 - 9:15, 11:00 - 11:15, 13:00 - 13:15 odbywać się będzie wietrzenie pomieszczeń Biblioteki.
Podczas wietrzenia Biblioteka/Wypożyczalnia pozostanie czynna.


Profil zbiorów

Archeologia, archeologia Europy, archeologia śródziemnomorska, historia starożytna, historia sztuki, etnologia, antropologia kulturowa


Katalogi i kartoteki

:: alfabetyczny

:: czasopism

:: księgozbioru podręcznego

:: prac magisterskich i doktorskich przechowywanych w Instytucie


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

:: 2 stanowiska komputerowe; stanowiska są wyposażone w skanery w formacie A3.


Usługi dodatkowe

Brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Małgorzata Płeska (kier.) 375 29 16 malgorzata[kropka]pleska[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl
mgr Natalia Sawicka 375 29 16 natalia[kropka]sawicka[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Plik w formacie MS Word


do góry