Przejdź do treści

Zasady korzystania z książkomatu BUWr

Zrealizowano w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO II 2019-2023

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

 1. Książkomat BUWr służy do wygodnego dla użytkowników odbioru zamówionych do wypożyczenia książek, zwłaszcza w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna. Urządzenie działa w trybie 24/7 tj. 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ułatwia odbiór książek zamówionych z magazynu ogólnego BUWr. Krótki film instruktażowy jak korzystać z urządzenia.

  Uwaga: książkomat umożliwia odbiór wyłącznie książek należących do księgozbioru BUWr, nie obsługuje zamówień z bibliotek specjalistycznych UWr i innych bibliotek we Wrocławiu. Książkomat nie obsługuje też zwrotów, rezerwacji na wypożyczone książki oraz zamówień na książki z katalogów zdigitalizowanych.

 2. Książkomat umieszczony jest wewnątrz budynku Biblioteki. Dostęp do niego jest możliwy przez wejście służbowe dla personelu BUWr, przy parkingu. Przed wejściem do pomieszczenia książkomatu należy dokonać weryfikacji konta bibliotecznego, na którym znajdują się zamówione książki, poprzez wprowadzenie numeru tego konta (rozpoczynającego się od cyfry „2”) na klawiaturze cyfrowej umieszczonej przed wejściem do budynku i zatwierdzenie go klawiszem ENTER. Po pozytywnej weryfikacji pracownik ochrony wpuszcza użytkownika do pomieszczenia z książkomatem. Po wejściu do budynku Biblioteki na prośbę ochrony należy okazać kartę biblioteczną/legitymację studencką/służbową, dlatego konieczne jest posiadanie jej przy sobie.

 3. Książkomat dostępny jest bez ograniczeń w trybie 24/7, także w dni wolne od pracy. W godzinach nocnych od 20:00 do 7:00 rano do pomieszczenia książkomatu należy wchodzić – pojedynczo.

 4. Aby skorzystać z książkomatu należy dokonać autoryzacji za pomocą ważnej karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej/służbowej. Po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji na ekranie wyświetlona zostanie informacja o stanie konta bibliotecznego użytkownika oraz o książkach dostępnych w skrytkach z możliwością wyboru konkretnej skrytki do otwarcia lub otwarcia wszystkich dedykowanych danemu użytkownikowi skrytek z zamówionymi książkami. W momencie otwarcia skrytki/skrytek przez użytkownika następuje automatyczne odnotowanie na koncie użytkownika faktu wypożyczenia książek. Istnieje możliwość wydruku potwierdzenia realizacji transakcji wypożyczenia książek lub wysłania go na wskazany przez użytkownika adres e-mail zapisany na koncie bibliotecznym użytkownika, bądź też wpisany bezpośrednio na klawiaturze wyświetlonej na monitorze książkomatu. Terminy oraz limity wypożyczeń materiałów bibliotecznych za pośrednictwem książkomatu są takie same jak dokonywane za pośrednictwem Wypożyczalni Miejscowej – zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów BUWr.

 5. Skrytka w książkomacie nie otworzy się, jeżeli w momencie odbierania zamówionych książek: konto biblioteczne jest nieważne, konto biblioteczne jest zablokowane (np. z powodu przetrzymanych książek i naliczonych kar finansowych), termin ważności konta bibliotecznego jest krótszy niż byłby termin zwrotu zamówionych materiałów bibliotecznych lub liczba książek znajdujących się w skrytce przekracza pozostałą jeszcze do wypożyczenia liczbę pozycji na koncie bibliotecznym.

 6. Zamówione książki należy odebrać z książkomatu w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu otrzymania powiadomienia mailowego. W przypadku ich nieodebrania w tym terminie będą one usunięte z książkomatu, a zamówienie zostanie anulowane.

 7. W przypadku chęci skorzystania ze skrytek umiejscowionych w książkomacie na niższym poziomie, należy podczas zamawiania książek w katalogu online BUWr wybrać opcję: do książkomatu - strefa ułatwionego dostępu. W pozostałych przypadkach książki będą umieszczane w skrytkach losowo, w zależności od ich dostępności.

 8. Wszelkie wątpliwości i reklamacje, związane z wykorzystaniem książkomatu powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio w Wypożyczalni Miejscowej BUWr, tel.: 71 375 76 01 lub na adres e-mail: sw.bu[w]uwr.edu.pl.

 9. Realizacja zamówień użytkowników z możliwością odbioru w książkomacie dokonywana jest w godzinach pracy Biblioteki. Zamówienie może być umieszczone w jednej lub kilku skrytkach książkomatu. Zamówione materiały biblioteczne można odebrać po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o ich umieszczeniu w książkomacie.

 10. W przypadku braku wolnego miejsca w książkomacie zamówienia będą przekazywane do Wypożyczalni Miejscowej BU, a użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.


  Zapraszamy do korzystania z nowej możliwości odbioru zamówionych książek w BUWr