Przejdź do treści

Zaginiony średniowieczny rękopis wrócił do Biblioteki

W dniu 4 września 2015 r. miało miejsce uroczyste przekazanie przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - prof. Małgorzatę Omilanowską na ręce Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej - Grażyny Piotrowicz zaginionego w czasie II wojny światowej średniowiecznego kodeksu pergaminowego „Breviarium Wratislaviense” z 1415 r., pochodzącego ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (sygn. M1139), w działaniach na rzecz odzyskania którego - MKiDN aktywnie wsparło Uniwersytet Wrocławski i Bibliotekę Uniwersytecką.
Manuskrypt w lipcu 2009 r. pojawił się w ofercie antykwariatu Rara Avis w Krakowie, gdzie w październiku miał zostać wystawiony na aukcji. Na prośbę Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, która zidentyfikowała go jako kodeks z dawnej Biblioteki Miejskiej, brewiarz został wycofany z katalogu aukcyjnego. Rozpoczął się spór o tytuł własności. W zaistniałej sytuacji antykwariat zwrócił rękopis - prywatnej posiadaczce, a dalsze negocjacje Biblioteka Uniwersytecka prowadziła z jej pełnomocnikiem. Starań o odzyskanie zaprzestano, kiedy Bibliotece zaproponowano nabycie jej straty wojennej za sumę 160 tys. zł. Takie rozwiązanie było nie do zaakceptowania przez Bibliotekę.
Do sprawy odzyskania rękopisu powrócono w 2014 r. kiedy to Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej zwróciła się z prośbą o wsparcie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, a konkretnie do Pani Elżbiety Rogowskiej - Naczelnik Departamentu ds. Strat Wojennych MKiDN, która wraz z Dyrektor Piotrowicz brała udział w odbywającej się we wrocławskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr - debacie na temat restytucji dóbr kultury. Biblioteka otrzymała skuteczne wsparcie prawne i organizacyjne ze strony MKiDN, a finał starań okazał się pomyślny, bo cenny rękopis udało się odzyskać.