Przejdź do treści

Wrocławski Tydzień Transkrypcji

Wrocławski Tydzień Transkrypcji to tygodniowe wydarzenie odbywające się od 30 maja do 3 czerwca br, podczas którego osoby z całej Polski, ale głównie z Wrocławia i Uniwersytetu Wrocławskiego będą współpracować, aby odblokować ważne dokumenty historyczne i uczynić je łatwiej dostępnymi dla historyków, badaczy, studentów i członków społeczeństwa.

Te odręcznie zapisane dokumenty były do tej pory dostępne w formie papierowej lub w niektórych przypadkach jako fotografie lub obrazy cyfrowe. Jednak zawarte w nich treści nie były łatwo dostępne i dlatego te ważne źródła informacji i wiedzy nie były tak szeroko wykorzystywane, jak mogłyby być.

Podczas Wrocławskiego Tygodnia Transkrypcji obrazy cyfrowe tych dokumentów będą dostępne na stronie Transcribathon.eu.

Osoby transkrybujące mogą wpisywać odręcznie informacje i wzbogacać dokumenty, identyfikując nazwy miejsc, daty lub inne dane historyczne.

Poniżej:
Widok trwającej transkrypcji na portalu https://europeana.transcribathon.eu