Rejestracja usługi proxyZasady dostępu spoza sieci UWr do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych


§ 1

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu mają wyłącznie autoryzowani użytkownicy: pracownicy i słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studenci Uniwersytetu Wrocławskiego ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

§ 2

Autoryzacja następuje po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu dostępu spoza sieci UWr do licencjonowanych zasobów informacyjnych.

§ 3

Każdy użytkownik otrzymuje unikalny login i hasło dostępu do zasobów. Danych tych nie należy udostępniać osobom trzecim.

§ 4

W ramach korzystania z usługi dozwolone jest:


1. Przeszukiwanie i wgląd w zasoby elektroniczne.

2. Wykonywanie pojedynczych kopii artykułów na nośniku elektronicznym lub papierowym do celów dydaktycznych i/lub badawczych.

3. Tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów elektronicznych potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym (kolekcje takie można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych).

4. Włączanie fragmentów lub całych tekstów do publikowanej pracy własnej na warunkach licencjodawcy.

§ 5

W ramach korzystania z usługi niedozwolone jest:


1. Tworzenie lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych zasobów (drukowanie lub zapisywanie całych numerów publikacji elektronicznych na nośnikach elektronicznych: twardy dysk, pendrive, dyskietka, płyta CD, płyta DVD).

2. Usuwanie i modyfikacja informacji o prawach autorskich i prawie własności, oraz oznaczeń autora lub innych oznaczeń odpowiedzialności określonych na produktach lub na ekranie.

3. Sprzedaż, odsprzedaż, wynajem i przekazywanie informacji w dowolnej formie osobom do tego nieupoważnionym (wyjątek stanowi wymiana naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy).

4. Wykorzystywanie przez użytkowników licencjonowanych źródeł informacji do działalności komercyjnej.

§ 6

Wszelkie informacje dotyczące usługi można uzyskać bezpośrednio w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, Informatorium (I piętro), tel.: 71 375 75 98 lub poprzez e-mail: .


W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta użytkownika proxy,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wycofania.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z usługi Proxy.
  • Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce RODO na naszej stronie internetowej.

Proszę wypełnić poniższy formularz w celu uzyskania dostępu do zasobów informacyjnych spoza sieci UWr.

Podaj swój adres e-mail:*
Podaj swój numer PESEL:*
Imię i nazwisko:*
Jednostka UWr.*
Wydział UWr.*
 

Instrukcja konfiguracji dostępu spoza sieci uczelnianej UWr. do licencjonowanych zasobów informacyjnych

do góry