Przejdź do treści

Zrealizowano w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO II 2019-2023

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że od 1 czerwca 2022 roku uruchomiony będzie dostęp do wrzutni bibliotecznej BUWr. Wrzutnia mieści się wewnątrz budynku Biblioteki – wejście służbowe dla pracowników BUWr i dostępna jest całodobowo, każdego dnia tygodnia. Prosimy o zapoznanie się z zasadami dostępu do pomieszczenia wrzutni oraz z zasadami korzystania z niej: Zasady korzystania z wrzutni bibliotecznej BUWr.

Przygotowaliśmy także krótki film instruktażowy, który pokazuje jak dostać się do pomieszczenia z wrzutnią i jak oddać wypożyczone książki.

Zapraszamy do korzystania z nowej możliwości oddawania materiałów bibliotecznych w BUWr.