Skip to main content

Launching of the WUL's library drop box

Zrealizowano w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO II 2019-2023

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

We inform our users that from 1.06.2022 access to the WUL's library drop box will be launched. The drop box is located inside the Library building - the by the employees entrance and is available 24 hours a day, every day of the week. Please read the rules of access to the drop box room and the rules of using it: Rules of using the WUL's library drop box.

We have also prepared a short instructional film that shows how to get to the room with the drop box and how to return borrowed books.

We encourage users to take advantage of the new option of returning library materials to WUL.