Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

 1. Zapytanie ofertowe nr BU/2015/MZ/7 Obsługa promocyjna projektu pn.: "Piastowskie kolekcje ze zbiorów BUWr. Digitalizacja i udostępnienie"
  http://www.uni.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne/us%C5%82ugi/poni%C5%BCej-207-000-euro/zapytanie-ofertowe-nr-bu2015mz7-bzp
  [2015-29-04]

 2. Zapytanie ofertowe nr BU/2015/MZ/3 Dostawa skanera do reprodukcji rękopisów i starych druków dla Biblioteki Uniwersyteckiej.
  http://www.uni.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne/dostawy/poni%C5%BCej-207-000-euro/zapytanie-ofertowe-nr-bu2015mz3-bzp
  [2015-15-04]

 3. Zapytanie ofertowe nr BU/2015/MZ/4 Dostawa sprzętu fotograficznego do reprodukcji rękopisów i starych druków dla Biblioteki Uniwersyteckiej
  http://www.uni.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne/dostawy/poni%C5%BCej-207-000-euro/zapytanie-ofertowe-nr-bu2015mz4-bzp
  [2015-15-04]

 4. Zapytanie ofertowe nr BU/2015/MZ/5 Obsługa promocyjna projektu pn.: "Piastowskie kolekcje ze zbiorów BUWr. Digitalizacja i udostępnienie"
  http://www.uni.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne/us%C5%82ugi/poni%C5%BCej-207-000-euro/zapytanie-ofertowe-nr-bu2015mz5-bzp
  [2015-15-04]