Przejdź do treści

Zamawianie online do Czytelni Głównej

Informujemy P.T. Użytkowników, że z dniem 1.03.2016 roku Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uruchamia zamawianie materiałów bibliotecznych do korzystania na miejscu wyłącznie drogą online w Czytelni Głównej przy ul. K. Szajnochy 7/9.

Karty biblioteczne do zdalnego zamawiania materiałów bibliotecznych, przeznaczonych do wykorzystywania ich na miejscu mogą nabyć osoby pełnoletnie, niezwiązane z Uniwersytetem Wrocławskim i innymi uczelniami Wrocławia. Są to karty:

1. 10-dniowa karta biblioteczna (koszt 5 PLN) do nabycia w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) przy ul. F. Joliot-Curie 12 lub w Wypożyczalni Miejscowej przy ul. K. Szajnochy 7/9, bez potrzeby wysłania elektronicznego formularza zapisu.

2. roczna karta biblioteczna (koszt 20 PLN), ważna na rok - do nabycia w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) przy ul. F. Joliot-Curie 12 lub w Wypożyczalni Miejscowej przy ul. K. Szajnochy 7/9, po uprzednim wysłaniu formularza zapisu nr 4. Prolongata ważności karty na kolejny rok – koszt 10 PLN.

Przypominamy, że karty biblioteczne uprawniające do zdalnego zamawiania materiałów bibliotecznych z możliwością korzystania z nich wyłącznie na miejscu są ważne we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu:

- w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej przy ul. F. Joliot-Curie 12,
- w Czytelni Głównej przy ul. K. Szajnochy 7/9,
- w Czytelni Zbiorów Specjalnych przy ul. Św. Jadwigi 3/4.

Uwaga:
Informujemy P.T. Użytkowników, że nieaktywne konto biblioteczne w Wypożyczalni Miejscowej z powodu przetrzymanych wydawnictw lub nieopłaconych kar regulaminowych powoduje blokadę wydania zamówionych materiałów bibliotecznych w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych), w Czytelni Śląskiej, Czytelni Głównej i w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.
[2016-02-24]