Przejdź do treści

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zapraszają na warsztaty "Europeana dla nauki. Warsztaty dla bibliotekarzy akademickich". Warsztaty odbędą się 8 listopada 2019 r. w budynku C Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr, ul. Uniwersytecka 22/26. Warsztaty rozpoczynają się od godziny 10.00. Czas ich realizacji przewidziany jest na ok. 3 godziny.

W trakcie warsztatów zostaną omówione schematy wyszukiwania i funkcje portalu Europeana, jakość opisów obiektów cyfrowych przekazywanych do Federacji Bibliotek Cyfrowych; wskażemy także możliwości promocji osiągnięć pracowników naukowych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Zostaną również zaprezentowane praktyczne techniki i metody służące zwiększeniu widoczności publikacji zamieszczonych w repozytoriach akademickich.
Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkie osoby, które pracują przy publikowaniu dorobku naukowego.

Informacje na temat warsztatów TuEuropeana - http://www.nina.gov.pl/projekty/tu-europeana/dla-instytucji/

Formularz rejestracyjny - https://forms.nina.gov.pl/tueuropeana-2019-europeana-dla-nauki-warsztat-wroclaw/
[2019-10-22]