Uroczystości poświęcone pamięci Prof. Fritza Sterna

W dniu 3 października 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (ul. F. Joliot-Curie 12) odbyła się uroczystość wręczenia Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna tegorocznej laureatce nagrody - Profesor Anne Applebaum. Uroczystość połączona była z odsłonięciem popiersia Profesora Fritza Sterna w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz uroczystym zaprezentowaniem i udostępnieniem prywatnego księgozbioru Profesora Sterna, przekazanego w darze Bibliotece.

Na uroczystość, oprócz gości honorowych, tj. Laureatki Nagrody - Profesor Anne Applebaum, syna Profesora - Pana Freda Sterna z małżonką, przybyli też m.in. członkowie Kapituły Nagrody: Ambasador Niemiec Janusz Reiter, dr Anna Hofman, reprezentująca Fundację Zeit, z którą Miasto Wrocław realizuje projekt Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna, prof. Hana Cervinkowa- członek Kapituły, a także: przedstawiciele korpusu dyplomatycznego - Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu Pan Hans Joerg Neuman, Zastępczyni Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu – Pani Jana Orlowski, konsule honorowi, rektorzy i pracownicy uczelni wrocławskich, liczni przedstawiciele instytucji kultury, nauki i sztuki, studenci, a także goście zagraniczni z Oxfordu, z którym Miasto Wrocław podpisało tego właśnie dnia - umowę partnerską.

Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej – Grażynę Piotrowicz, głos zabrał JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – Prof. dr hab. Adam Jezierski a następnie Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz. Obaj nawiązali do wizyt Profesora we Wrocławiu, dzieląc się osobistymi wspomnieniami ze spotkań z Nim. Następnie uroczystego odsłonięcia popiersia Profesora F. Sterna dokonali wspólnie Prezydent Wrocławia wraz z obecnym na uroczystości synem Profesora – Panem Fredem Sternem.

Po zakończeniu tej części programu - goście przeszli do Sali Informatorium Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie odbyły się uroczystości, związane z wręczeniem laureatce statuetki. Tu najpierw Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz, przypominał historię powstania idei ufundowania nagrody. Następnie w imieniu Fundacji Zeit głos zabrała - Pani dr Anna Hofmann, przybliżając zgromadzonym powody decyzji Kapituły Nagrody i wyboru tegorocznej Laureatki. Po czym Laudację wygłosiła Pani profesor Hana Cervinkowa. Po jej zakończeniu Prezydent Dutkiewicz wręczył Profesor Applebaum statuetkę Nagrody. Wykład Laureatki, w którym dokonała analizy aktualnej sytuacji polityczno-społecznej, nawiązując do istotnych wydarzeń zaczerpniętych z historii Europy i świata i wskazując na analogie - okazał się niezwykle interesujący i nagrodzony został gromkimi brawami zgromadzonej publiczności.

O zabranie głosu poproszony został następnie Pan Fred Stern, który podzielił się ze słuchaczami wspomnieniami dotyczącymi domu rodzinnego, ojca, księgozbioru gromadzonego przez Profesora Sterna. Na koniec uroczystości Dyrektor Biblioteki – Grażyna Piotrowicz scharakteryzowała kolekcję książek, otrzymaną przez Bibliotekę Uniwersytecką w darze od Profesora, zwracając uwagę na wysoki poziom gromadzonych dzieł, unikatowość wielu obiektów, tematykę księgozbioru i jego nieprzeciętną wartość merytoryczną dla środowiska akademickiego i miasta Wrocławia. Na zakończenie – zaprosiła gości do obejrzenia fragmentu kolekcji, zaprezentowanego i udostępnionego do wglądu uczestnikom uroczystości.