Uroczyste przekazanie zaginionego sztambucha Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

W dniu 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się uroczyste przekazanie Uniwersytetowi Wrocławskiemu – Bibliotece Uniwersyteckiej XVII- wiecznego sztambucha Melchiora Lucasa, zaginionego podczas II wojny światowej, a obecnie odzyskanego dzięki działaniom restytucyjnym Ministerstwa, które wsparte zostały przez Fundację PZU.
Przekazania sztambucha, w obecności pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych dokonała wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, która podkreśliła, że „przekazywany rękopis to przykład kultury europejskiej w najlepszym wydaniu i wspaniałe dzieło”.
Uroczystość odbyła się z udziałem prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Rafała Wojciechowskiego oraz dyrektor  Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Grażyny Piotrowicz.
Prof. Rafał Wojciechowski podkreślił, że odzyskanie sztambucha ma znaczenie "kulturowe, zarówno dla Wrocławia i jego ciągłości historycznej, jak i dla Biblioteki Uniwersyteckiej".
Dyrektor Grażyna Piotrowicz zwróciła uwagę na wartość kulturową i historyczną tego typu obiektów dodając, że sztambuchy "zawierając wpisy osób z otoczenia ich właścicieli posiadają niejednokrotnie bardzo cenne autografy, obrazują przekrój społeczny i mentalność ówczesnego społeczeństwa i w ten sposób stanowią element dokumentujący pewną epokę czy wybrany okres z życia właściciela takiego albumu".

[2018-12-13]