Przejdź do treści

Udostępnianie zbiorów specjalnych

Uprzejmie informujemy, że od 21 października br. zostaje wstrzymane udostępnianie zbiorów specjalnych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Św. Jadwigi 3/4 . Zbiory te, w miarę postępu ich przeprowadzki, będą sukcesywnie udostępniane w nowej Czytelni Zbiorów Specjalnych przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu otwarcia Czytelni Zbiorów Specjalnych w nowym gmachu BUWr i zakończenia przeprowadzki zbiorów specjalnych z Biblioteki Na Piasku podawane będą na bieżąco poprzez stronę internetową BUWr.
[2016-10-18]