Przejdź do treści

Uprzejmie informujemy, że od 1 wrześniu 2016 r. Czytelnia Zbiorów Specjalnych jest nieczynna.Udostępnianie zbiorów specjalnych odbywa się w oddziałach zbiorów specjalnych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Św. Jadwigi 3/4 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:30 do 14:30.

Nie są udostępniane rękopisy (Oddział Rękopisów jest w trakcie przygotowywania zbiorów do przeprowadzki). Nie są również udostępniane następujące zespoły starych druków: inkunabuły, druki oznaczone sygnaturami 400 001-419 000 i 900 001-929 000 oraz sygnaturami rozpoczynającymi się od 0.

Ze względu na rozstrzyganie złożonych procedur przetargowych i realizację przeprowadzki zbiorów - BU zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów, z wyprzedzeniem tygodniowym. Informacja na ten temat będzie podawana każdorazowo poprzez stronę internetową BU.
[2016-10-3]