Przejdź do treści

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do bazy firmy EBSCO Music Index with Full Text. Dostęp do bazy jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do dnia 17.06.2019 r.
Dostęp do serwisu:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mft
[2019-04-17]