Przejdź do treści

W związku z planowaną przeprowadzką zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z budynku przy ul. Św. Jadwigi 3/4 do budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12 w okresie od września do grudnia 2016 r. przewidywane są utrudnienia w dostępie do zbiorów specjalnych BUWr.
Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z przemieszczanych zbiorów będą na bieżąco przekazywane w kolejnych komunikatach.
[2016-07-28]