Przejdź do treści

Odbiór zamówień z Pracowni Reprografii i Digitalizacji

Informujemy Użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej, że w terminie od 1 września do 5 stycznia 2017 r. odbiór zamówionych wcześniej kopii materiałów bibliotecznych będzie możliwy w Pracowni Reprografii i Digitalizacji znajdującej się w nowym budynku Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 w godzinach od 8:00 do 15:00. W celu odebrania zamówionych materiałów prosimy o skontaktowanie się z pracownikami ochrony dyżurującymi przy wejściu głównym do Biblioteki.
[2017-01-2]