Przejdź do treści

Filmy na temat praw człowieka

W ramach projektu edukacyjnego „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie” Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu udostępnia 50 tytułów filmów dokumentalnych poświęconych prawom człowieka. Od 2 lipca bieżącego roku kolekcja została wzbogacona o kolejnych 10 filmów.
Filmy na DVD w polskiej wersji językowej, przekazane w depozyt Bibliotece przez Społeczny Instytut Filmowy w Warszawie, można obejrzeć lub wypożyczyć w Czytelni Czasopism Bieżących do 31 grudnia 2012 r. Wykaz filmów jest dostępny tutaj (plik w formacie PDF). Lista 10 nowych tytułów tutaj (plik w formacie PDF).

Zasady udostępniania i wypożyczania filmów

 1. Filmoteka na temat praw człowieka, składająca się z 2 kompletów po 40 filmów każdy, została przekazana w depozyt Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu przez Społeczny Instytut Filmowy w Warszawie.

 2. Filmy będą udostępniane w Czytelni Czasopism Bieżących wszystkim zainteresowanym w godzinach pracy Czytelni (tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 19:00).

 3. Z filmów na miejscu w w/w Czytelni mogą korzystać Użytkownicy na podstawie ważnego dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej.

 4. Wypożyczyć filmy mogą tylko studenci UWr. i pracownicy UWr. na okres jednego miesiąca.

 5. Warunkiem wypożyczenia jest:

  • wypełnienie rewersu tradycyjnego (z czerwonym paskiem),

  • okazanie ważnej karty bibliotecznej lub aktywowanej legitymacji elektronicznej,

  • okazanie dowodu osobistego z którego zostaną spisane dane (adres i pesel),

  • ponadto, Użytkownik zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.

[2011-03-15]