Przejdź do treści

Biennale WRO 2015 w BUWr

W dniu 15. kwietnia br. w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa dotycząca 16- tej wielkiej wystawy sztuki najnowszej WRO MEDIA ART Biennale 2015, która ma się odbyć, w tej lokalizacji w okresie 13 maja - 30 czerwca br.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego: Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej – Grażyna Piotrowicz, ponadto: Dyrektor artystyczny Biennale: Piotr Krajewski, przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: prof. Jacek Szewczyk - Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów oraz prof. Ireneusz Olszewski z Pracowni Grafiki Intermedialnej, a także Pan Edwin Bendyk - kurator programu konferencji Hakowanie Społecznego Systemu Operacyjnego, Tygodnik "Polityka".
Konferencję otworzył Krzysztof Dobrowolski reprezentujący WRO Art Center w kontaktach z mediami, następnie przekazał głos Dyrektor BUWr – Grażynie Piotrowicz, która jako gospodarz obiektu powitała gości, zebranych w jego przestrzeni oraz nakreśliła wizję przyszłego rozwoju Biblioteki w nowym gmachu. Zaakcentowała przy tym jego znaczenie dla rozwoju tej instytucji akademickiej, w kontekście stworzenia przestrzeni bibliotecznej nasyconej technologicznie, działającej jak interfejs łączacy przestrzeń fizyczną z przestrzenią wirtualną, gwarantującej kontakt użytkownika z książką i innymi osobami, dostęp do wszystkich rodzajów mediów i informacji osiągalnych lokalnie lub zdalnie, stwarzającej możliwości twórczej pracy indywidualnej i grupowe; przestrzeni - gdzie informacja jest zamieniana w wiedzę. Podkreśliła, iż w przyszłości w nowym gmachu Biblioteka będzie pełniła funkcję nie tylko centrum wiedzy, ale też centrum intelektualnego i kulturalnego życia Uczelni oraz całego wrocławskiego środowiska akademickiego. Dodała, że goszczenie tegorocznego 16 – tego Biennale WRO MEDIA ART w murach i przestrzeni nowej Biblioteki doskonale wpisuje się w kontekst jej przyszłej funkcji.
Następnie głos zabrał Rektor Adam Jezierski, który podkreślił , ze zasiedlenie nowego gmachu BUWr, stworzy zupełnie nową jakość dla całego środowiska akademickiego Wrocławia. Nawiązał do wspaniałych dzieł sztuki nowoczesnej i nazwisk artystów, których prace będą prezentowane w siedzibie BU, podkreślając, że Uniwersytet Wrocławski czuje się zaszczycony, iż może współtworzyć takie ważne wydarzenie kulturalno- artystyczne.
Potem o zabranie głosu poproszono Dyrektora artystycznego Biennale – Piotra Krajewskiego, który podziękowawszy Uniwersytetowi Wrocławskiemu i Bibliotece Uniwersyteckiej za współpracę przy organizacji Biennale -i wymienił też pozostałych głównych partnerów tego przedsięwzięcia, tj. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, DH Renoma, ASP we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki/Musica Electronica Nova, Teatr Polski we Wrocławiu oraz Pasaż Pokoyhof. Następnie szczegółowo omówił program Biennale i wymienił artystów, którzy zagoszczą na nim ze swoimi pracami (szczegóły w załączonym Programie).
W następnej kolejności poproszono o zabranie głosu gości z ASP. Dziekan Wydziału Grafiki ASP - prof. Szewczyk opowiedział o planowanym po raz pierwszy konkursie dyplomów sztuki mediów, polegającym na tym, iż 8 ośrodków ASP z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Gdańska, Szczecina, Poznania i Wrocławia zdecydowało się zorganizować Konkurs dotyczący wyboru najlepszego dyplomu. Oceny i wyboru najlepszych prac dokona specjalne jury. Z kolei prof. Ireneusz Olszewski, związany z Wydziałem Grafiki, ale też z Katedrą Sztuki Mediów oraz Pracownią Grafiki Intermedialnej poświęcił swoje wystąpienie przybliżeniu słuchającym tematyki mediów, tak dobrze wpisującej się w charakter Biennale.
Wreszcie głos zabrał Pan Edwin Bendyk, dziennikarz i publicysta zajmujący się m.in. problematyką cywilizacyjną i wpływem nowoczesnych technologii na życie społeczne. W bardzo interesujący sposób zapowiedział konferencję z udziałem międzynarodowych ekspertów Hakowanie Społecznego Systemu Operacyjnego, która ma się odbyć w ramach tegorocznego Biennale i kończąc je swoją tematyką i charakterem - otwierać festiwal Miasto Przyszłości oraz inne wydarzenia związane z przyszłorocznymi obchodami Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.