Sprawy bieżące

Uroczyste przekazanie zaginionego sztambucha Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

miniatura: 
Polski

W dniu 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się uroczyste przekazanie Uniwersytetowi Wrocławskiemu – Bibliotece Uniwersyteckiej XVII- wiecznego sztambucha Melchiora Lucasa, zaginionego podczas II wojny światowej, a obecnie odzyskanego dzięki działaniom restytucyjnym Ministerstwa, które wsparte zostały przez Fundację PZU.

kategorie treści: 

Odzyskanie zaginionego sztambucha przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

miniatura: 
Polski

Do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu powrócił, zaginiony podczas II wojny światowej, XVII-wieczny sztambuch Melchiora Lucasa, wchodzący w skład zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, której spadkobierczynią jest obecna Biblioteka Uniwersytecka.

kategorie treści: 

Dostęp do IBUK LIBRA

miniatura: 
Polski

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Uniwersytet Wrocławski od 27 marca 2018 r. podtrzymał roczny dostęp do wybranych publikacji (1463 tytuły) w czytelni internetowej IBUK LIBRA. Dostęp możliwy jest z sieci uczelni, przez serwer PROXY albo za pośrednictwem kodu PIN, który można otrzymać w Informacji Katalogowej (ul. K. Szajnochy 7/9, pok. 10, parter).
Ważność wszystkich kodów PIN aktywnych do marca 2018 r. została przedłużona o kolejny rok.

kategorie treści: 

Wydawnictwa zwarte i dokumenty elektroniczne udostępniane w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych)

miniatura: 
Polski

Informujemy P.T. Użytkowników, że z wydawnictw zwartych (książek) zamawianych ze zbiorów ogólnych Biblioteki, z zakresu sygnatur:

20001 IV - 22000 IV
25001 V - 26000 V
160001 I - 190000 II


i z wydawnictw zwartych (książek) zamawianych z kolekcji dawnej Biblioteki Miejskiej, z zakresu sygnatur:

1000001 II - 1200000 II

a także z czasopism w formie mikrofilmów i dokumentów elektronicznych można skorzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) przy ul. F. Joliot-Curie 12.

kategorie treści: 

Dostęp do IBUK LIBRA

miniatura: 
Polski

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Uniwersytet Wrocławski od 27 marca 2017 r. podtrzymał roczny dostęp do wybranych publikacji (1311 tytułów) w czytelni internetowej IBUK LIBRA. Dostęp możliwy jest z sieci uczelni, przez serwer PROXY albo za pośrednictwem kodu PIN, który można otrzymać w Informacji Katalogowej (ul. K. Szajnochy 7/9, pok. 10, parter).
Ważność wszystkich kodów PIN aktywnych do marca 2017 r. została przedłużona o kolejny rok.

kategorie treści: 
Subskrybuj RSS - Sprawy bieżące