Savka Subotić (1834-1918) : žena koja nije ništa prećutala