Rossiyskiye masony v obrazovanii, nauke, vrachebnom dele