Promýšlet Evropu dvacátého století : hybatelé dějin?