Osudy slovenských umeleckých a starožitných pamiatok : nečestnými cestami zmizli zo Slovenska a dnes sa nimi pýšia zahraničné múzeá a galérie