Istoriâ Altaâ. T. 3, Altaj v novejšuû èpohu (XX - načalo XXI v.)